เครื่องวัดความหนาสี

เครื่องวัดความหนาสี หรือ Coating thickness gauge เป็นเครื่องมือรับประกันคุณภาพที่จำเป็นในกระบวนการการชุบผิว
และเคลือบผิวสังกะสีกับพื้นผิวโลหะ เครื่องวัดความหนาสีถูกใช้ในการวัดความหนาและความสม่ำเสมอของสีรถยนต์
เพื่อเปิดเผยจุดที่มีการซ่อมสี และระบุความเสียหายที่ซ่อนอยู่ ข้อมูลความหนาสีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพิจารณา
มูลค่าของรถยนต์ นอกจากนี้เครื่องวัดความหนาบางชนิดสามารถวัดความหนาของผนังและวัดความแข็งของโลหะ, พลาสติก และแก้วได้
Electromagnetic Testing หรือการทดสอบโดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นรูปแบบหนึ่งของการทดสอบแบบไม่ทำลาย
เป็นกระบวนการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็ก ภายในวัตถุที่ต้องการทดสอบและสังเกตการตอบสนองของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ถ้าการทดสอบถูกทำขึ้นอย่างถูกต้อง ความบกพร่องภายในวัตถุที่ต้องการทดสอบจะสร้างการตอบสนองของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถวัดได้

Showing 1–24 of 46 results

Showing 1–24 of 46 results