เทอร์โมมิเตอร์

เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) คือเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิว่ามีความร้อนหรือความเย็น เทอร์โมมิเตอร์จะถูกใช้เพื่อดูว่าคุณมีไข้หรือไม่ หรือบอกคุณว่าอุณหภูมิข้างนอกกี่องศา
คำว่า เทอร์โมมิเตอร์ ประกอบด้วยเทอร์โม (ความร้อน) และมิเตอร์ (เครื่องวัด) ความหมายของคำว่าเทอร์โมมิเตอร์นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเป็นองศาตามระบบเซลเซียส หรือฟาเรนไฮต์
นักอุตุนิยมวิทยา ใช้เทอร์โมเตอร์เพื่อตรวจสอบว่ามีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง แพทย์ ใช้เทอร์โมมิเตอร์เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของคุณ ถ้าอุณหภูมิร่างกายสูงหรือต่ำมากหมายความว่าคุณป่วย

Showing 1–24 of 61 results

Showing 1–24 of 61 results