TENMARS

TENMARS ELECTRONICS CO., LTD. (บริษัท เท็นมาร์ส อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ไทเป ไต้หวัน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา จัดจำหน่าย และผลิตเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาให้แก่ลูกค้าทั่วโลก เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001
เรามีทีม R&D ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
– ส่งมอบสินค้าและบริการด้านเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่มีความทนทาน และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
– ผลิตเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
– ออกแบบและผลิตเครื่องมือวัดที่ใช้งานง่าย มีคุณภาพสูง และปลอดภัย

Showing 1–24 of 144 results

Showing 1–24 of 144 results