Manometer

เครื่องวัดความดัน หรือ มาโนมิเตอร์ (Manometer) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักของของเหลวหรือก๊าซ ระหว่างสองแรงดันที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องอาศัยของเหลวหรือก๊าซในการทำงานต้องการปริมาณของความดันที่มีความเที่ยงตรงเพื่อให้การทำงานราบรื่น

เครื่องวัดความดันช่วยในการแก้ปัญหาความดันในระบบต่างๆ เช่น ปัญหาก๊าซโร-เพนหรือก๊าซธรรมชาติในเตาบาร์บีคิว, ระบบการระบายความร้อน, ระบบปรับอากาศ (HVAC), ระบบก๊าซต่างๆ
โดยทั่วไปความดันมีหน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI), ปาสคาล (PA), มิลลิบาร์ (mbar) หรืออื่นๆและจะถูกแสดงผลในรูปแบบดิจิตอลหรือเกจวัดความดัน

แสดงทั้งหมด 24 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 24 ผลลัพท์