เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกด

Force gauge หรือ เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกด คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดแรงระหว่างการทดสอบการดึงหรือการกด นิยมใช้ในงานด้านการวิจัยและพัฒนา, ห้องแล็บ, การควบคุมคุณภาพ, การผลิตและในด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัดทดสอบดึงและแรงกด แบบดิจิตอล (Digital force gauge) คือเครื่องมือวัดที่ประกอบไปด้วย โหลดเซล, วงจรอิเล็กทรอนิคส์, ซอฟต์แวร์และหน้าจอแสดงผล โหลดเซลคือทรานสดิวเซอร์ที่ทำหน้าที่แปลงแรงไปยังสัญญานทางไฟฟ้า ซอฟต์แวร์และวงจรอิเล็กทรอนิคแปลงค่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้าของโหลดเซลเป็นค่าของแรงที่ถูกแสดงผลบนหน้าจอ โดยหน่วยในการวัดแรงที่นิยมใช้มากที่สุดคือ นิวตัน, กิโลกรัมและปอนด์

Showing 1–24 of 116 results

Showing 1–24 of 116 results