ฐานแม่เหล็ก

ฐานแม่เหล็ก (Magnetic Base) คืออุปกรณ์ยึดด้วยแม่เหล็กซึ่งสามารถ เปิด และ ปิด ได้ ฐานแม่เหล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถยึดกับพื้นผิวแม่เหล็กได้ หน้าที่หลักของอุปกรณ์ชนิดคือยึดเครื่องมือต่างๆ เช่น ไดอัลเกจ (Dial Gauge)
นอกจากนี้ฐานแม่เหล็กยังมีแขนที่สามารถปรับได้ เพื่อให้ผู้ใช้จัดวางเครื่องมือไว้ในตำแหน่งที่ดีที่สุด (เช่นการจัดวางไดอัลเกจเพื่อการอ่านค่าที่แม่นยำ)

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์