เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม หรือ Anemometer คือเครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วลมและความดันลม เครื่องวัดความเร็วลมเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษารูปแบบของสภาพอากาศ และยังมีความสำคัญกับการทำงานของนักฟิสิกส์ที่ศึกษาวิธีการเคลื่อนไหวของอากาศ นอกจากนี้ Anemometer เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับเครื่องมือวัดสภาพอากาศ, งานด้านอุตุนิยมวิทยา, อากาศพลศาสตร์
ประเภทของเครื่องวัดความเร็วลม
1. แบบหัวลมร้อน (Hot Wire Anemometer) เมื่อลมพัดผ่านขดลวดความร้อน ผลรวมของกำลังไฟฟ้าที่ถูกใช้เพื่อให้ความร้อนแก่ขดลวด ถูกนำมาคำนวณหาความเร็วลม เมื่อลมพัดแรงขึ้น กำลังไฟฟ้าที่ถูกใช้เพื่อให้ความร้อนแก่ขดลวดจะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ อุณหภูมิของขดลวดคงที่
2. แบบถ้วย (Cup Anemometer) เป็นเครื่องวัดความเร็วลมที่พบได้บ่อยที่สุด โดยการนำถ้วยจำนวน 3 หรือ 4 ใบติดกับแขนในแนวนอน โดยแขนในแนวนอนจะติดกับแกนแนวตั้ง เมื่อลมพัดผ่านถ้วยจะทำให้แกนหมุน เมื่อลมพัดแรงจะทำให้แกนหมุนเร็วขึ้น จำนวนรอบของการหมุนของแกนจะถูกนำมาใช้คำนวณหาความเร็วลม
3. แบบกังหันลม (Windmill Anemometer) สามารถวัดได้ทั้งความเร็วลมและทิศทางลม โดยเครื่องมือวัดประเภทนี้จะมีใบพัดวางอยู่ด้านหน้าเมื่อมีลมพัดมาปะทะจะทำให้ใบพัดหมุนความเร็วของใบพัดที่หมุนจะเป็นตัวบ่งบอกความเร็วลม
4. แบบ Sonic Anemometer ใช้หลักการรับและส่งคลื่นอัลตราโซนิกส์ระหว่างเซ็นเซอร์เมื่อมีลมพัดผ่านเซ็นเซอร์ คลื่นอัลตราโซนิกส์จะถูกขัดจังหวะซึ่งการขัดจังหวะนี้จะให้ข้อมูลความเร็วลมที่ถูกต้องและแม่นยำ เครื่องมือประเภทนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทำให้มีความทนทานสูงและสามารถวัดความเร็วลมที่ต่ำมากๆ ได้
5. แบบ Laser Doppler Anemometer
เครื่องวัดความเร็วลมมีหน่วยเป็นฟุตต่อนาที (ft/min), เมตรต่อวินาที(m/s), กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr), ไมล์ต่อชั่วโมง(mph), นอต (knots)และโบฟอร์ต
คิวบิกฟุตต่อนาที (CFM)และคิวบิกเมตรต่อนาที (CMM) คือหน่วยของการวัดปริมาตรอากาศ การวัดโดยทั่วไปจะให้ข้อมูลความเร็วลมอย่างเดียวแต่บางครั้งการทราบปริมาตร ของอากาศที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกัน
การ ประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วลมเริ่มต้นในปี พ.ศ. 1993 Leon Battista Alberti นักประดิษฐ์ชาวอิตาลีได้ประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วลมเครื่องแรกของโลก โดยประกอบขึ้นจากแผ่นจานวางตั้งฉากกับทิศทางลมและเมื่อมีกระแสลมมาปะทะแผ่น จานจะหมุนตามแรงลม หลังจากนั้นเครื่องวัดความเร็วลมประเภทเดียวกันนี้ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ อีกครั้งโดยนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ Robert Hooke ผู้ซึ่งถูกเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วลมเครื่องแรก ของโลก Anemometer เป็นคำศัพท์ที่ได้มาจากภาษากรีก anemos หมายถึง ลม เครื่องวัดความเร็วลมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือวัดความเร็วลมและวัดความกดอากาศ

Showing 1–24 of 99 results

Showing 1–24 of 99 results