เครื่องวัดความเร็วลม


เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันและความเร็วของลม ที่สำคัญสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษารูปแบบของสภาพอากาศ และยังมีความสำคัญกับการทำงานของนักฟิสิกส์ที่ศึกษาวิธีการเคลื่อนไหวของอากาศ
ประเภทของเครื่องวัดความเร็วลม
1. เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Anemometer เมื่อลมพัดผ่านขดลวดความร้อน ผลรวมของกำลังไฟฟ้าที่ถูกใช้เพื่อให้ความร้อนแก่ขดลวด ถูกนำมาคำนวณหาความเร็วลม
2. เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup Anemometer) เป็นเครื่องวัดความเร็วลมที่พบได้บ่อยที่สุด เมื่อลมพัดผ่านถ้วยจะทำให้แกนหมุน เมื่อลมพัดแรงจะทำให้แกนหมุนเร็วขึ้น จำนวนรอบของการหมุนของแกนจะถูกนำมาใช้คำนวณหาความเร็วลม
3. เครื่องวัดความเร็วลมแบบกังหันลม (Windmill Anemometer) เครื่องมือวัดประเภทนี้จะมีใบพัดวางอยู่ด้านหน้าเมื่อมีลมพัดมาปะทะจะทำให้ใบพัดหมุนความเร็วของใบพัดที่หมุนจะเป็นตัวบ่งบอกความเร็วลม
4. เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Sonic Anemometer ใช้หลักการรับและส่งคลื่นอัลตราโซนิกส์ระหว่างเซ็นเซอร์เมื่อมีลมพัดผ่านเซ็นเซอร์ คลื่นอัลตราโซนิกส์จะถูกขัดจังหวะซึ่งการขัดจังหวะนี้จะให้ข้อมูลความเร็วลมที่ถูกต้องและแม่นยำ
5. เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Laser Doppler Anemometer
เครื่องวัดความเร็วลมมีหน่วยเป็นฟุตต่อนาที (ft/min), เมตรต่อวินาที(m/s), กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr), ไมล์ต่อชั่วโมง(mph), นอต (knots)และโบฟอร์ต
คิวบิกฟุตต่อนาที (CFM)และคิวบิกเมตรต่อนาที (CMM) คือหน่วยของการวัดปริมาตรอากาศ

Showing 1–24 of 109 results

Showing 1–24 of 109 results