เครื่องวัดความเร็วลม


เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันและความเร็วของลม ที่สำคัญสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษารูปแบบของสภาพอากาศ และยังมีความสำคัญกับการทำงานของนักฟิสิกส์ที่ศึกษาวิธีการเคลื่อนไหวของอากาศ
ประเภทของเครื่องวัดความเร็วลม
(1) Hot Wire Anemometer ใช้หลักการแปลงความร้อนเป็นความเร็วม (2) Cup Anemometer (แบบถ้วย) (3) Windmill Anemometer (แบบกังหันลม)
(4) Sonic Anemometer ใช้หลักการรับและส่งคลื่นอัลตราโซนิกส์ระหว่างเซ็นเซอร์ (5) แบบ Laser Doppler Anemometer
หน่วยการวัดความเร็วลม
ฟุตต่อนาที (ft/min), เมตรต่อวินาที(m/s), กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr), ไมล์ต่อชั่วโมง(mph), นอต (knots)และโบฟอร์ต
คิวบิกฟุตต่อนาที (CFM) และคิวบิกเมตรต่อนาที (CMM) คือหน่วยของการวัดปริมาตรอากาศ

Showing 1–24 of 132 results

Showing 1–24 of 132 results