เครื่องกวนสารละลาย

เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) คืออุปกรณ์ที่ใช้สนามแม่เหล็กหมุนเพื่อบังคับให้แท่งกวนหมุนอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้จะกวนของเหลวที่คุณอาจใช้งานอยู่ในขณะนั้น
ส่วนใหญ่เครื่องกวนสารละลายมักใช้สำหรับการใช้งานทางเคมีและชีววิทยา เครื่องกวนสารละลายจะเงียบ ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
ข้อควรพิจารณ์ในการเลือกเครื่องกวนสารละลาย
1. ปริมาณของเหลวที่คุณต้องการกวน
2. ขนาดและรูปร่างของเครื่องกวนสารละลาย
3. ขนาดของแม่เหล็กที่ขับเคลื่อนอยู่ภายใน
4. โครงสร้างวัสดุของแท่งกวน

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์