เครื่องวัดอุณหภูมิขนาดใหญ่

เครื่องวัดอุณหภูมิขนาดใหญ่ เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ การวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นสองปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการวัดข้อมูลสภาพอากาศ การรับรู้ข้อมูลอุณหภูมิในปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอะนาล็อกวัดอุณหภูมิโดยใช้กระเปาะ (เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอด) หรือสปริงแบบพิเศษ (เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุน) ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับอุณหภูมิและแสดงบนสเกลของอุปกรณ
แต่ปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล โดยใช้จอแสดงผลแบบแอลอีดี (LED) ขนาดใหญ่ ได้รับความนิยมมากกว่าแบบอะนาล็อก

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์