เวอร์เนียคาลิปเปอร์

Vernier Caliper หรือ เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ คือเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้วัดระยะภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
การวัดโดยใช้ Vernier Caliper จะถูกอ่านและแปลค่าจากสเกลโดยผู้ใช้เอง ทำให้การใช้งานยากกว่า Digital Vernier Caliper ซึ่งมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สามารถแสดงค่าการวัดได้ทันที
Vernier Calipe มีสเกลการวัดแบบอิมพีเรียลและแบบเมตริก และยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะมีราคาถูกกว่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล และไม่ต้องการแหล่งพลังงาน เช่นแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Digital Vernier Caliper
เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดทั่วไปที่ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้การอ่านทศนิยมตำแหน่งที่สองของการวัดเป็นเซนติเมตร ทำได้ง่ายและแม่นยำขึ้น
ส่วนประกอบของ Vernier caliper (เวอร์เนีย คาลิปเปอร์)
1. External Jaws ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน
2. Internal Jaws ใช้สำหรับวัดขนาดภายในของชิ้นงาน
3. Dept Measuring Blade ใช้สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน
4. Metric Scale สเกลหลักแบบเมตริก
5. Imperial Scale สเกลหลักแบบอิมพีเรียล
6. Metric Vernier Scale สเกลอ่านค่าละเอียดแบบเมตริก
7. Imperial Vernier Scale สเกลอ่านค่าละเอียดแบบอิมพีเรียล
8. Retainer สกรูล็อค สำหรับกดเพื่อยึด Jaws ไว้ไม่ให้ขยับ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่า

Showing 1–24 of 27 results

Showing 1–24 of 27 results