เครื่องวัดความชื้น


เครื่องวัดความชื้น (Moisture meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำในวัตถุ ค่าของเครื่องวัดความชื้นจะถูกเปรียบเทียบกับไม้ คอนกรีต หรือวัสดุอื่นๆ
โดยค่า 0 คือวัสดุที่แห้งปราศจากความชื้น และค่า 100% คือวัสดุที่เปียกน้ำ เครื่องวัดความชื้นบางประเภทอาจจะแสดงสัญสักษณ์สีเขียว (แห้ง), เหลือง (ความชื้นปานกลาง), และแดง (ความชื้นสูง)

ประเภทของเครื่องมือวัดความชื้น
1. เครื่องวัดความชื้นแบบเข็ม

วิธีการวัดใช้เข็ม 2 เข็มเจาะลงไปในพื้นผิวของวัตถุ การอ่านค่าความชื้น  (%MC) จะได้จาก การวัดความต้านทานไฟฟ้าระหว่าปลายเข็มทั้งสอง
2. เครื่องวัดความชื้นแบบไร้เข็ม

เครื่องมือวัดประเภทนี้จะไม่ทำลายพื้นผิวของวัตถุ เช่นไม้ คอนกรีต ยิปซั่ม ซึ่งค่าความชื้น (%MC) ที่ได้จะเหมือนกับแบบเข็ม
3. เครื่องวัดความชื้นแบบเข็มและไร้เข็ม (2 IN 1)

เป็นเครื่องมือวัดความชื้นที่รวมเอาแบบเข็มและแบบไร้เข็มไว้ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

Showing 1–24 of 69 results

Showing 1–24 of 69 results