pH Meter แบบตั้งโต๊ะ

pH Meter แบบตั้งโต๊ะ คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดและด่างของกึ่งของแข็ง หรือของเหลว ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม
เช่นบำบัดน้ำเสีย, น้ำดื่ม, อาหารและเครื่องดื่ม และการทดสอบทางเคมีและเภสัชกรรม
pH Meter แบบตั้งโต๊มีให้เลือกหลายแบบ และมีโหมดการวัดที่แตกต่างกันเช่น pH, mV, ไอออน (ion) และการนำไฟฟ้า
การชดเชยอุณหภูมิ (ATC) มี 2 โหมดคือแบบแมนนวล หรืออัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับประเภทของ pH Meter

หมวดหมู่ pH Meter อื่นๆ
พีเอชมิเตอร์ทั้งหมด | พีเอชมิเตอร์แบบปากกา | พีเอชมิเตอร์แบบพกพา

แสดงทั้งหมด 18 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 18 ผลลัพท์