HANNA Instruments

ฮันนาอินสทรูเมนท์ (Hanna Instruments) เป็นผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ใน ปาโดวา ประเทศอิตาลี โดย Oscar และ Anna Nardo ฮันนาอินสทรูเมนท์ มีเครือข่าย บริษัทย่อยมากกว่า 40 แห่งใน 32 ประเทศทั่วโลก
ฮันนาอินสตรูเมนท์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Woonsocket, Rhode Island และมีโรงงานผลิตที่ประเทศมอริเชียส, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศฮังการี และประเทศโรมาเนีย
โรงงานผลิตทั้งหมดของ Hanna Instruments ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

Showing 1–24 of 528 results

Showing 1–24 of 528 results