pH Meter


pH Meter (พีเอชมิเตอร์) หรือ  เครื่องวัดค่า pH คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกใช้ในการวัดกิจกรรมไฮโดรเจน-ไอออน (ความเป็นกรดหรือด่าง) ในสารละลาย
pH Meter ประกอบด้วยโวลต์มิเตอร์ที่ติดอยู่กับขั้วไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อค่า pH (อิเล็กโทรดแก้ว) และขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
อิเล็กโทรดของ pH Meter ไม่ใช่ขั้วไฟฟ้าทั่วไป แต่ละอิเล็กโทรดจะมีชุดสารเคมีขนาดเล็กบรรจุอยู่ภายในเป็นของตัวเอง
อิเล็กโทรดแก้ว มีความสำคัญที่สุด มีขดลวดไฟฟ้าที่ทำจากเงินถูกแขวนอยู่ในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ บรรจุอยู่ในกระเปาะแก้วที่ทำจากแก้วพิเศษ
อิเล็กโทรดอ้างอิง มีขดลวดโพแทสเซียมคลอไรด์ที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์
pH Meter มีหลายประเภทตั้งแต่แบบปากกา ราคาประหยัด ไปจนถึงแบบที่ใช้ในห้องปฏิบัติกา ราคาแพง มีส่วนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ มีหลายอินพุตเพื่อวัดค่า pH และวัดค่าอุณหภูมิ เพื่อปรับค่าการเปลี่ยนแปลงของ pH ที่เกิดจากอุณหภูมิ
เอาท์พุทอาจจะเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อก และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟบ้านหรือแบตเตอรี่

หมวดหมู่ pH Meter อื่นๆ
พีเอชมิเตอร์แบบปากกา | พีเอชมิเตอร์แบบพกพา | พีเอชมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

Showing 1–24 of 107 results

Showing 1–24 of 107 results