pH Meter

pH Meter (พีเอชมิเตอร์) หรือ  เครื่องวัดค่า pH คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกใช้ในการวัดกิจกรรมไฮโดรเจน-ไอออน (ความเป็นกรดหรือด่าง) ในสารละลาย
โดยพื้นฐานแล้ว pH Meter ประกอบด้วยโวลต์มิเตอร์ที่ติดอยู่กับขั้วไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อค่า pH (อิเล็กโทรดแก้ว) และขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
ขั้วไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อค่า pH คือกระเปาะแก้ว และขั้วไฟฟ้าอ้างอิงคือขั้วไฟฟ้าเมอร์คิวรี-เมอร์คิวรีคลอไรด์ (คาโลเมล)
เมื่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองถูกแช่ในสารละลาย พวกมันทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ ขั้วไฟฟ้ากระเปาะแก้วก่อให้เกิดศักย์ไฟฟ้า (ประจุไฟฟ้า) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมไฮโดรเจน-ไอออนในสารละลาย (59.2 มิลลิโวลต์ต่อหน่วย pH ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) และโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ระหว่างกระจกและขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
pH Meter มีหลายประเภทตั้งแต่แบบปากกา ราคาประหยัด ไปจนถึงแบบที่ใช้ในห้องปฏิบัติกา ราคาแพง
มีส่วนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ มีหลายอินพุตเพื่อวัดค่า pH และวัดค่าอุณหภูมิ เพื่อปรับค่าการเปลี่ยนแปลงของ pH ที่เกิดจากอุณหภูมิ
เอาท์พุทอาจจะเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อก และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟบ้านหรือแบตเตอรี่
อิเล็กโทรดของ pH Meter ไม่ใช่ขั้วไฟฟ้าทั่วไป แต่ละอิเล็กโทรดจะมีชุดสารเคมีขนาดเล็กบรรจุอยู่ภายในเป็นของตัวเอง
อิเล็กโทรดแก้ว มีความสำคัญที่สุด มีขดลวดไฟฟ้าที่ทำจากเงินถูกแขวนอยู่ในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ บรรจุอยู่ในกระเปาะแก้วที่ทำจากแก้วพิเศษ
อิเล็กโทรดอ้างอิง มีขดลวดโพแทสเซียมคลอไรด์ที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์

Showing 1–24 of 77 results

Showing 1–24 of 77 results