เครื่องวัดก๊าซ

เครื่องวัดก๊าซ (Gas detector) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซต่างๆ ที่มีอยู่ภายในพื้นที่ มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบความปลอดภัย เครื่องวัดก๊าซถูกใช้เพื่อตรวจจับการรั่วของแก๊สโดยต่อกับระบบควบคุมเพื่อหยุดการทำงานอัตโนมัติหรือส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาแก๊สรั่วเกิดขึ้น เครื่องมือชนิดนี้มีความสำคัญมากเพราะมีก๊าซหลายชนิดที่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชนิดเช่นมนุษย์หรือสัตว์ เครื่องวัดก๊าซใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสกรรมต่างเช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน, การตรวจสอบกระบวนการผลิต, การดับเพลิงและเหมืองแร่

Showing 1–24 of 72 results

Showing 1–24 of 72 results