เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) คือเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกัน 2 เส้น เชื่อมปลายทั้งสองเข้าด้วยกันทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิของโลหะทั้งสองไม่เท่ากัน ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นสามารถแปลงเป็นค่าอุณหภูมิได้ Thermocouple นอกจากจะถูกใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับเครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิและยังใช้ในการแปลงค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย Thermocouple ที่ถูกผลิตในการพานิชจะมีราคาสูง วัดอุณหภูมิได้ในช่วงที่กว้างมาก ข้อจำกัดที่สำคัญของ Thermocouple คือค่าความถูกต้องของค่าที่ได้จากการวัดอุณหภูมิจะอยู่ที่ +-1องศาเซลเซียส
ประเภทของ Thermocouple
Thermocouple มีหลายประเภทซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทเช่น ย่านการวัด, ทนทานต่อการสั่นสะเทือน, ทนทานต่อสารเคมี และการใช้งานได้หลากหลาย Thermocouple Type J, K, T, และ E เป็นแบบโลหะพื้นฐานที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป Thermocouple Type R, S, และ B เป็นแบบโลหะชั้นสูง สำหรับวัดอุณหภูมิที่สูง
1. Thermocouple Type K ผลิตจากโลหะ Nickel Chromium และ Nickel Alumel เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด มีความแม่นยำสูง, ราคาไม่สูง, มีความเสถียรและช่วงการวัดอุณหภูมิที่กว้าง
2. Thermocouple Type J ผลิตจากโลหะ Iron และ Constantan เป็น Thermocouple ที่นิยมใช้แพร่หลาย มีช่วงการวัดอุณหภูมิน้อยกว่าและอายุการใช้งานต่ำกว่า Type K และมีราคาและความเสถียรเทียบเท่า Type K
3. Thermocouple Type T ผลิตจากโลหะ Copper และ Constantan มีความเสถียรสูงมากและนิยมใช้ในการวัดอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ เช่นการแช่แข็งไครอยีนิคส์ หรือตู้แช่แข็งแบบพิเศษ
4. Thermocouple Type E ผลิตจากโลหะ Nickel-Chromium และ Constantan มีสัญญาณที่แรงและมีถูกต้องความแม่นยำ สูงกว่า Type K และ Type J ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 537 องศาเซลเซียส
5. Thermocouple Type N ผลิตจากโลหะ Nicrosil และ Nisil มีถูกต้องความแม่นยำและช่วงการวัดอุณหภูมิเทียบเท่า Type K แต่ Type N ราคาแพงกว่าเล็กน้อย

Showing 1–24 of 70 results

Showing 1–24 of 70 results