เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณของแสง และความเข้มแสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีหน่วยเป็นลักซ์ (Lux) หรือ ฟุตแคนเดิล (Foot candle) ลักซ์ คือความเข้มของแสงทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวขนาดหนึ่งตารางเมตร จากแหล่งกำเนิดแสงระยะหนึ่งฟุต นอกจากนี้เครื่องวัดแสง UV สามารถแสดงรังสียูวีได้ด้วย
ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องวัดแสง
1. เซ็นเซอร์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องวัดแสง เซ็นเซอร์คือโฟโตอิเล็กทริกเซลล์ที่แปลงคลื่นแสงเป็นประจุไฟฟ้า เซ็นเซอร์รับแสงจะถูกติดตั้งอยู่ภายในโดมพลาสติกสีขาวที่ทำหน้าที่รับแสงจากหลายทิศทาง
2. จอแสดงผล เครื่องวัดแสงจะต้องมีจอแสดงผลเพื่อแสดงค่าที่ได้จากการวัด เครื่องวัดแสงแบบอะนาล็อกใช้เข็มส่วนแบบดิจิตอลใช้แอลซีดีแสดงผลการวัด
3. ส่วนประมวลผล ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์รับแสงแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งต่อให้กับจอแสดงผลหรือเอาท์พุทอื่นๆ
4. ฝาครอบ โดยทั่วไปทำจากพลาสติกหรือยางสีดำ เพื่อปกป้องเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
ระดับความเข้มของแสงสว่าง (Lux) โดยประมาณ
(1) แสงอาทิตย์ 100,00 ลักซ์ (2) แสงสว่างภายนอกอาคาร 10,000 ลักซ์ (3) สำนักงานทัวไป 400 ลักซ์ (4) บ้านอยู่อาศัย 150 ลักซ์ (5) กลางคืน .0001ลักซ์
โดย 1 ลักซ์ = 1 ลูเมนต่อตารางเมตร = 0.0001 phot = 0.0929  ฟุตแคนเดิล
หรือ 1 ฟุตแคนเดิล = 1 ลูเมนต่อตารางฟุต = 10.752 ลักซ์

Showing 1–24 of 72 results

Showing 1–24 of 72 results