เครื่องวัดแสง


เครื่องวัดแสง คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณของแสง และความเข้มแสง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แสงที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีหน่วยเป็นลักซ์ (Lux) หรือ ฟุตแคนเดิล (Foot candle) ลักซ์ คือความเข้มของแสงทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวขนาดหนึ่งตารางเมตร จากแหล่งกำเนิดแสงระยะหนึ่งฟุต นอกจากนี้เครื่องวัดแสง UV สามารถแสดงรังสียูวีได้ด้วย

ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องวัดแสง
(1) เซ็นเซอร์ คือโฟโตอิเล็กทริกเซลล์ที่แปลงคลื่นแสงเป็นประจุไฟฟ้า (2) จอแสดงผล เครื่องวัดแสงแบบอะนาล็อกใช้เข็มส่วน แบบดิจิทัลใช้แอลซีดีแสดงผล
(3) ส่วนประมวลผล รับข้อมูลจากเซนเซอร์รับแสงแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล (4) ฝาครอบ ปกป้องเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ระดับความเข้มของแสงสว่าง (Lux) โดยประมาณ
(1) แสงอาทิตย์ 100,00 ลักซ์ (2) แสงสว่างภายนอกอาคาร 10,000 ลักซ์ (3) สำนักงานทัวไป 400 ลักซ์ (4) บ้านอยู่อาศัย 150 ลักซ์ (5) กลางคืน .0001ลักซ์

Showing 1–24 of 80 results

Showing 1–24 of 80 results