เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น


เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น คือเครื่องวัดปริมาณไอน้ำในก๊าซ ส่วนใหญ่มักจะเป็นอากาศ ในอาคาร ท่อส่ง หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชื้นในปริมาณที่เหมาะสมที่สุด มักใช้ในอุตสาหกรรม หรืออุตุนิยมวิทยา

ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ
1. เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ Humidity Meter แบ่งออกเป็น (1.1) ความชื้นสัมบูรณ์ (1.2) ความชื้นสัมพัทธ์ ) (1.3) ความชื้นจำเพาะ
2. ไฮโกรมิเตอร์ Hygrometer สำหรับวัดความชื้นในอากาศ นิยมใช้อุณหภูมิของการควบแน่น (Dew Point)
3. เครื่องวัดอุณหภูมิทางอุตุนิยมวิทยา สำหรับเก็บข้อมูลสถานะของบรรยากาศในเวลาที่กำหนด

ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. ตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ เช่นเครื่องวัดอุณหภูมิแถบโลหะคู่, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปรอท หรือแบบดิจิทัล
2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เช่นแบบความต้านทาน (เทอร์มิสเตอร์, RTD), Thermopiles (เทอร์โมคัปเปิล) และแบบสารกึ่งตัวนำ

Showing 1–24 of 156 results

Showing 1–24 of 156 results