เครื่องวัดความหนาเหล็ก

เครื่องวัดความหนาเหล็ก คือการวัดความหนาด้วยคลื่นอัลตราโซนิก (UMT) เป็นวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย ใช้สำหรับตรวจสอบความหนาของท่อเหล็ก โครงสร้างโลหะ ฯลฯ
เครื่องวัดความหนาเหล็ก ทำงานโดยการวัดระยะเวลาอย่างแม่นยำ โดยสัญญาณพัลส์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก Ultrasonic Transducer (เครื่องแปลงสัญญาณอัลตราโซนิก)
สัญญาณพัลส์ได้เดินทางผ่านแผ่นทดสอบโลหะ และสะท้อนกลับจากพื้นผิวด้านใน จากการวัดนี้ ความหนาของแผ่นทดสอบโลหจะถูกคำนวณและแสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล

การวัดความหนาเหล็ก เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายอุตสาหกรรมในการตรวจสอบการกัดกร่อน การกัดเซาะ และความเสียหาย
การวัดความหนาด้วยคลื่นอัลตราโซนิก (UTM) เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป และวิธีการนี้สามารถนำไปใช้กับโครงสร้างเหล็ก และส่วนประกอบที่หลากหลาย

Showing 1–24 of 42 results

Showing 1–24 of 42 results