ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) หรือ ไมครอน คือ หนึ่งในล้านของเมตรและยังสามารถแสดงได้ในรูปแบบ 10 -6 เมตร หรือ หนึ่งในพันของมิลลิเมตร
ไมโครมิเตอร์เป็นหน่วยวัดสำหรับแกนกลางในใยแก้วนำแสงซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่พบมากที่สุดคือ 62.5 ไมโครมิเตอร์
นอกจากนี้ยังใช้เพื่อวัดความกว้างของเส้นบนไมโครชิป ไมโครโปรเซสเซอร์ Pentium 4 ของ Intel
สร้างขึ้นโดยใช้ความกว้างของเส้น 0.18 หรือ 0.13 ไมโครมิเตอร์ Athlon ของ AMD ใช้ความกว้าง 0.18 ไมโครมิเตอร์

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์