Data Logger


Data Logger คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องมือหรือเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยทั่วไป Data Logger มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานแบตเตอรี่ พกพาได้ มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกข้อมูล สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้และมีซอฟแวร์เพื่อจัดการเก็บ แสดง ผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ Data Logger มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การ ใช้งานที่แตกต่างกันไป
ปัจจุบันนี้ราคาของ Data Logger ถูกลงและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2,000 บาท ถึงหลักแสนบาทสำหรับงานที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) คือเครื่องมือวัดแบบพกพาที่สามารถบันทึกข้อมูลอุณภูมิในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกมาแสดงผลหรืประเมินผลได้
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการซื้อ Data Logger
(1) ราคา (2) การนำกลับมาใช้ใหม่ (3) อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (4) ความยากง่ายในการใช้งาน (5) ช่วงการวัดอุณหภูมิ (6) ความแม่นยำ (7) Response time (8) ความทนทานต่อความสั่นสะเทือน (9) ระดับของการกันน้ำ (10) ขนาด, น้ำหนัก, อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง (11) ซอฟแวร์

Showing 1–24 of 133 results

Showing 1–24 of 133 results