เครื่องวัดแรงบิด

เครื่องวัดแรงบิด Torque meter คือตัวแปลงสัญญาณชนิดหนึ่ง (Transducer) โดยเฉพาะตัวแปลงสัญญาณแรงบิด (Torque Transducer)
ที่แปลงการวัดแรงบิด (การหมุน, ปฏิกิริยา หรือ ไดนามิก) เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่สามารถวัด แปลง และสร้างมาตรฐานได้
เซ็นเซอร์วัดแรงบิด เป็นหนึ่งในอุปกรณ์วัดแรงบิด เมื่อเซ็นเซอร์ได้รับแรงบิดเพิ่มขึ้น สัญญาณไฟฟ้าที่ส่งออกจะเปลี่ยนไปตามสัดส่วน

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์