เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ หรือ Tachometer คือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเร็วรอบของวัตถุ เช่นมาตรวัดในรถยนตร์ที่วัดความเร็วรอบต่อนาทีของเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนตร์ รูปแบบดั้งเดิมของเครื่องวัดความเร็วรอบมีลักษณะเป็นหน้าปัดพร้อมเข็มชี้วัดระดับ ซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยเครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอลที่แสดงผลเป็นตัวเลข มีการใช้งานเครื่องวัดความเร็วรอบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทางการแพทย์ โดยการวางอุปกรณ์คล้ายใบพัด เรียกว่า Haematachometer ในหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำ  แพทย์สามารถใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ประเมินอัตราการไหลเวียนของเลือดจากความเร็วของการหมุนใบพัด เพื่อวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการไหลเวียนเช่นหลอดเลือดอุดตัน

Showing 1–24 of 31 results

Showing 1–24 of 31 results