เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer) หรือ เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด คือการวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุ บางครั้งเรียกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด, เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัส, เทอร์โมมิเตอร์แบบปืน หรือเลเซอร์เทอร์โมมิเตอร์ (Laser thermometer) ในกรณีที่แสงเลเซอร์ถูกใช้ในการช่วยวัดอุณหภูมิ
เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด
ถูกใช้ในงานหลากหลายประเภทเช่นวัดอุณหภูมิในอาหาร วัดระดับไข้สำหรับร่างกายของมนุษย์ วัดอุณหภูมิในตู้เย็น หรือในน้ำ
Infrared Thermometer โดยทั่วไปอุปกรณ์ประเภทนี้จะประกอบไปด้วย เลนส์ (Lens) ทำหน้าที่รับรังสีอินฟราเรดจากวัตถุ หลังจากนั้นตัวตรวจจับ (Detector) จะทำหน้าที่แปลงรังสีอินฟราเรดเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่สามารถแสงผลเป็นหน่วยอุณหภูมิที่ต้องการได้
รังสีอินฟราเรด คือรังสีประเภทหนึ่งที่มีอยู่ภายในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic spectrum) รังสีประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเช่น รังสีเอกซ์, แสง, ไมโครเวฟ, รังสีอุลตราไวโอเล็ต การใช้รังสีอินฟราเรดตรวจสอบอุณหภูมิ ได้โดยการที่วัตถุจะปล่อยพลังงานในรูปแบบรังสีอินฟราเรด (รังสีความร้อน) ถ้าวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆ วัตถุนั้นมีระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันเราสามารถวัดและนำมาใช้งานได้

Showing 1–24 of 93 results

Showing 1–24 of 93 results