เครื่องวัดความหนา

เครื่องวัดความหนาแบบอัลตร้าโซนิค หรือ Ultrasonic thickness gauge คือเครื่องมือวัดความหนาของวัตถุโดยไม่ทำลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัตถุนั้น โดยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความหนาแบบอัลตร้าโซนิคสามารถวัดชิ้นงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงทั้งสองด้านของชิ้นงาน มีเครื่องวัดความหนาหลายๆ ประเภทนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้เช่นเครื่องมือวัดความหนาสี, เครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบ, เครื่องมือวัดความหนาแบบดิจิตอลและอื่นๆ
เครื่องวัดความหนาแบบอัลตร้าโซนิคหาค่าความหนาของวัตถุโดยการปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จากทรานสดิวเซอร์ผ่านวัตถุไปยังสุดปลายอีกด้าน และหาค่าเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับมายังทรานสดิวเซอร์

Showing 1–24 of 69 results

Showing 1–24 of 69 results