Conductivity Meter

EC Meter (Conductivity Meter) คือการวัดปริมาณของกระแสไฟฟ้าหรือค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย
การนำไฟฟ้ามีประโยชน์ในการกำหนดความสะอาดของน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ที่โรงบำบัดน้ำเสีย
EC Meter พบได้ทั่วไปในการบำบัดน้ำเสีย หรือการเฝ้าติดตามสถานการณ์ความสะอาดของน้ำ รวมถึงในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

การทำงานของ EC Meter หลังจากแช่โพรบลงในของเหลวที่ต้องการวัดแล้ว ตัวเครื่อง EM Meter จะใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้วภายในโพรบ
ความต้านทานไฟฟ้าจากสารละลายทำให้แรงดันตกซึ่งอ่านได้โดยตัวเครื่อง เครื่องวัดจะแปลงค่าที่อ่านนี้เป็น มิลลิโอห์ม หรือ ไมโครโอห์ม หรือ มิลลิซีเมนต์ (mS/cm) หรือ ไมโครซีเมนต์ (µS/cm) ต่อเซนติเมตร ค่านี้แสดงถึงปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำ

Showing 1–24 of 44 results

Showing 1–24 of 44 results