เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ (Battery Impedance Tester) เป็นการทดสอบความต้านทานภายใน ในเรื่องเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่กระแสตรง อิมพีแดนซ์บ่งบอกถึงสภาพของแบตเตอรี่โดยไม่ทำอันตรายหรือสร้างภาระให้กับแบตเตอรี่
เนื่องจากเป็นการทดสอบสภาพของเส้นทางไฟฟ้าทั้งหมดของแบตเตอรี่ อิมพีแดนซ์จึงสามารถหาจุดอ่อนในเซลล์และขั้วต่อระหว่างเซลล์ได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้
โดยพื้นฐานแล้วอิมพิแดนซ์จะถูกกำหนดโดยการใช้สัญญาณกระแสสบับ ปัจจุบันการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับตกลงผ่านเซลล์หรือขั้วต่อระหว่างเซลล์และคำนวณความต้านทานโดยใช้กฎของโอห์ม

Showing all 3 results

Showing all 3 results