เครื่องวัดความแข็ง

ดูโรมิเตอร์แบบชอร์ (Shore durometer) คือเครื่องมือวัดความแข็งที่ถูกใช้ในการวัดความแข็งของโพลีเมอร์, อีลาสโตเมอร์และยาง โดยค่าความแข็งคือค่าความต้านทานของพื้นผิวต่อการกระแทกของหัวกดภายใต้สภาวะที่ถูกกำหนดขึ้น
ดูโรมิเตอร์สเกล (Durometer scale) ถูกนิยามโดย อัลเบิร์ต เอฟ. ชอร์ ผู้ซึ่งพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งในปี 1920 ดูโรมิเตอร์สเกลที่นิยมมี 2 แบบคือ ชอร์ เอ (Shore A) สำหรับยางหรือพลาสติกที่นุ่ม และ ชอร์ ดี (Shore D) สำหรับยางหรือพลาสติกที่แข็งกว่า

Showing 1–24 of 50 results

Showing 1–24 of 50 results