เครื่องวัดฝุ่น


เครื่องวัดฝุ่นละอองจะกำหนดความไวต่อฝุ่น (Sensitivity ) จากขนาดของอนุภาคที่เล็กที่สุดที่เครื่องวัดฝุ่นสามารถตรวจวัดได้
เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศยุคใหม่ ถูกใช้ในการออกใบรับรองมาตรฐานสำหรับห้องคลีนรูม มีขนาดความไวต่อฝุ่นอยู่ที่ 0.1, 0.3 หรือ 0.5 ไมครอน (μm)
เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศที่มีความไวต่อฝุ่นสูงขึ้น จากสามารถวัดอนุภาคได้เล็กลง และวัดอนุภาคได้มากขึ้น เช่นภายใต้เงื่อนไขของมาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO เซนเซอร์วัดฝุ่นที่มีความไว 0.1 ไมครอน สามารถนับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 0.1 ไมครอน

อัตราการไหลของอากาศในเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ คืออัตราการดูดอากาศของปั๊มผ่านตัวเครื่อง ยิ่งอัตราการไหลสูงขึ้นเท่าใด เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ จะสามารถเก็บข้อมูลต่อเวลาได้สูง และตัวเครื่องสามารถเก็บข้อมูลตามปริมาตรการไหลที่ระบุได้

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์