pH Meter แบบพกพา

pH Meter แบบพกพา ให้ผลการวัดที่รวดเร็วในสภาพแวดล้อมภาคสนาม ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
โดยทั่วไป pH Meter แบบพกพาจะผ่านการทดสอบ การตกกระแทก เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทนต่อการกระแทก ในขณะใช้งานนภาคสนาม
pH Meter ประเภทนี้มีความแม่นยำสูง สามารถกันน้ำและฝุ่น และบางรุ่นสามารถใช้งานในพื้นที่อันตรายได้

หมวดหมู่ pH Meter อื่นๆ
พีเอชมิเตอร์ทั้งหมด | พีเอชมิเตอร์แบบปากกา | พีเอชมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

Showing 1–24 of 45 results

Showing 1–24 of 45 results