เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน คืออุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณการตกของฝนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบดิจิตอล (Tipping rain gauge) สามารถเทน้ำทิ้งได้อัตโนมัติ ความแม่นยำของเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จะขึ้นอยู่กับปริมาณของฝนต่อจำนวนรอบของการเทน้ำทิ้ง
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบดิจิตอล
มีเซ็นเซอร์วัดน้ำฝนที่เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝน สามารถเทน้ำทิ้งได้อัตโนมัติ และส่งข้อมูลแบบไร้สาย ได้ไกลมากกว่า 100 เมตรจากหน้าจอแสดงผล ซึ่งท่านสามารถอ่านข้อมูลได้จากภายในบ้าน
กระบอกเก็บปริมาณควรติดตั้งอยู่บนแท่นวาง เหนือระดับพื้นผิว และห่างจากสิ่งกีดขวางหรือรบกาวนอื่นๆ เช่นต้นไม้, หลังคาที่ยื่นออกมา เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบดิจิตอลได้รวมเอาคุณสมบัติการเก็บข้อมูล และแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วม
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอนาล็อก
หรือแบบแมนนวล (Manual) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยกระบอกเก็บน้ำฝนซึ่งทำด้วยอะคริลิก หรือแก้ว และมีหน่วยเป็นนิ้ว และเซนติเมตร หรือมิลลิเมตร แสดงชัดเจน อุปกรณ์ควรจะถูกวางเหนือพื้นดิน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ วางอยู่บนเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอนาล็อก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดค่าปริมาณน้ำฝน
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอนาล็อกจะมีขนาดและความจุแตกต่างกัน เช่นบางรุ่นถูกผลิตเพื่อการตกแต่งพื้นที่ภายนอกอาคาร และบางรุ่นอาจจะมีสเกลบอกปริมาณน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านจากระยะไกล

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์