ATAGO

ATAGO ได้ทำการพัฒนา การผลิต และการตลาด Refractometers จากการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเลนส์
ในปีนี้เราได้เปิดตัวชุด Refractometer มือถือรุ่นใหม่ MASTER เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซีรี่ส์ MASTER ใหม่เป็นชื่อที่เหมาะสมเพื่อให้เข้ากับประสิทธิภาพสูงสุด

การตัดสินใจใช้คันจินี้เป็นเครื่องหมายการค้าของซีรี่ส์ MASTER คือเพื่อเน้นว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตในญี่ปุ่น
ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เลียนแบบที่ออกสู่ตลาด ในปัจจุบัน ATAGO ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเรา
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการผลิตที่มีคุณภาพ

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์