เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณของแสง และความเข้มแสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีหน่วยเป็นลักซ์ (Lux) หรือ ฟุตแคนเดิล (Foot candle) ลักซ์ คือความเข้มของแสงทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวขนาดหนึ่งตารางเมตร จากแหล่งกำเนิดแสงระยะหนึ่งฟุต เครื่องวัดแสงจะวัดปริมาณของแสงโดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณแสง (Photodetector) ซึ่งจะถูกวางตั้งฉากกับแหล่งกำเนิดแสงเพื่อการรับแสงได้ดีที่สุด ค่าที่ได้จากอุปกรณ์รับสัญญาณแสงจะถูกแสดงแก่ผู้ใช้งานผ่านทางเครื่องมือวัดแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอล
ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องวัดแสง
1. เซ็นเซอร์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องวัดแสง เซ็นเซอร์คือโฟโตอิเล็กทริกเซลล์ที่แปลงคลื่นแสงเป็นประจุไฟฟ้า เซ็นเซอร์รับแสงจะถูกติดตั้งอยู่ภายในโดมพลาสติกสีขาวที่ทำหน้าที่รับแสงจากหลายทิศทาง
2. จอแสดงผล เครื่องวัดแสงจะต้องมีจอแสดงผลเพื่อแสดงค่าที่ได้จากการวัด เครื่องวัดแสงแบบอะนาล็อกใช้เข็มส่วนแบบดิจิตอลใช้แอลซีดีแสดงผลการวัด
3. ส่วนประมวลผล ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์รับแสงแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งต่อให้กับจอแสดงผลหรือเอาท์พุทอื่นๆ
4. ฝาครอบ โดยทั่วไปทำจากพลาสติกหรือยางสีดำ เพื่อปกป้องเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่บอบบางและแตกหักได้ง่าย
เครื่องวัดแสงข้อควรพิจารณาเมื่อต้องการเลือกซื้อ
เครื่องวัดแสงถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้การวัดแสงในสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่าย คุณจะต้องพิจารณาเลือกซื้อเครื่องวัดแสงอย่างรอบคอบ เพราะเครื่องมือวัดชนิดนี้มีหลายประเภทและมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้เครื่องวัดแสงตรงตามความต้องการ
1. ขนาด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากคุณต้องการพกพาเครื่องวัดแสงของคุณไปในสถานที่ต่างๆ เครื่องวัดแสงที่มีขนาดเล็กและพกพาสะดวกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
2. คุณสมบัติ เครื่องวัดแสงมีคุณสมบัติมากมายที่คุณต้องพิจารณา เครื่องวัดแสงบางประเภทสามารถบันทึกข้อมูลได้ (Datalogger) เป็นคุณสมบัติพิเศษที่สำคัญ
3. ราคา หลักพันบาทสำหรับเครื่องวัดแสงทั่วไปและราคาหลักหมื่นบาทสำหรับเครื่องวัดแสงที่บันทึกข้อมูลได้
4. ความแม่นยำ อยู่ในช่วง ±3% ถึง ±5% สำหรับเครื่องวัดแสงทั่วไปและต่ำกว่า ±3% สำหรับเครื่องวัดแสงคุณภาพสูง
ระดับความเข้มของแสงสว่าง (Lux) โดยประมาณ
(1) แสงอาทิตย์ 100,00 ลักซ์ (2) แสงสว่างภายนอกอาคาร 10,000 ลักซ์ (3) สำนักงานทัวไป 400 ลักซ์ (4) บ้านอยู่อาศัย 150 ลักซ์ (5) กลางคืน .0001ลักซ์
โดย 1 ลักซ์ = 1 ลูเมนต่อตารางเมตร = 0.0001 phot = 0.0929  ฟุตแคนเดิล
หรือ 1 ฟุตแคนเดิล = 1 ลูเมนต่อตารางฟุต = 10.752 ลักซ์

Showing 1–24 of 55 results

Showing 1–24 of 55 results