Weather Station เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน

Link to ST-1041

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ST-1041 Weather Station+Software

 • พร้อม CD ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ย่านการวัดปริมาณน้ำฝน 0 ถึง 9,999 มิลลิเมตร
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ Outdoor -40°C ถึง +60°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 90%
 • ย่านการวัดความกดอากาศ 750hpa ถึง 1,100hpa
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0 ถึง 50 เมตรต่อวินาที

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿6,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to WS

Weatherwise เครื่องวัดสภาพอากาศ Wireless+Solar Power

 • จอแสดงผลแบบทัชสกรีน
 • พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 • ส่งสัญญาณแบบไร้สายได้ไกลสูงสุด 150 (ในพื้นที่เปิดโล่ง)
 • แสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แ
 • แสดงผลค่าการวัดน้ำฝน
 • แสดงผลข้อมูลทิศทางลมและความเร็วลม

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to WTH600-KIT

เครื่องวัดสภาพอากาศ Extech WTH600-KIT Weather Station

 • ยี่ห้อสินค้า Extech รุ่น WTH600-KIT
 • กันน้ำระดับ IP67
 • พร้อมเซ็นเซอร์ความเร็วลม, ทิศทางลม, ปริมาณน้ำฝน, อุณหภูมิ, และความชื้นสัมพัทธ์
 • ส่งสัญญาณได้ไกล 150 เมตร
 • แสดงผลพยากรณ์สภาพอากาศ
 • แสดงผลความกดอากาศแบบ Relative หรือ Absolute

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to ST-1030

เครื่องวัดสภาพอากาศ ST-1030 Weather Station

 • ย่านการวัดปริมาณน้ำฝน 0 ถึง 9,999 มิลลิเมตร
 • ย่านการวัดความกดอากาศ 750hpa ถึง 1,100hpa
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบภายในอาคาร 0°C ถึง +50°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบภายนอกอาคาร -40°C ถึง +60°C
 • ความถูกต้องแม่นยำของค่าที่ได้จากวัด ±1.0°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 90%

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿5,300.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 6250

Davis 6250 Vantage Vue เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 2 mph (3 km/h) ถึง mph (241 km/h)
 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเทน้ำอัตโนมัติและมีความละเอียด 0.1 นิ้ว
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 65°C
 • ส่งสัญญานได้ไกลสูงสุด 300 เมตร
 • ชุดเซ็นเซอร์มีขนาดเล็ก ติดตั้งในสวนหลังบ้านหรือหลังคาได้
 • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่แบคอัพ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 6152

Davis 6152 Vantage Pro2 เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเทน้ำอัตโนมัติและมีความละเอียด 0.01 นิ้ว
 • รวมเซ็นเซอร์ทุกอย่างไว้ในชุดเดียว
 • พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุดเซ็นเซอร์พร้อมด้วยแบตเตอรี่แบคอัพอายุการใช้งาน 1ถึง 2 ปี
 • ส่งสัญญานได้ไกลสูงสุด 300 เมตร
 • ความถี่ที่ใช้รับส่งข้อมูล 902 ถึง 928 MHz
 • ช่วงในการวัดความเร็วลมสูงสุด 170 mph

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 6152C

Davis 6152C Vantage Pro2 Weather Station (แบบใช้สาย)

 • ยี่ห้อสินค้า Davis รุ่น 6152C
 • สายสัญญาณยาว 30 เมตร (ยาวได้สูงสุด 300 เมตร)
 • แสดงผลข้อมูลสภาพอากาศที่ง่ายต่อการอ่าน
 • จอแสดงผลลแบบ LCD
 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบเทน้ำทิ้งอัตโนมัติ
 • เกราะกันความร้อนเพื่อป้องกันเซ็นเซอร์จากรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 6162

เครื่องวัดสภาพอากาศ Davis 6162 Wireless Vantage Pro2 Plus

 • ยีห้อสินค้า Davis รุ่น 6162
 • ส่งสัญญาณแบบไร้สายได้ไกล 300 เมตร (ในพื้นที่เปิดโล่ง)
 • พร้อม Solar radiation sensor และ UV sensor
 • ชุดเซ็นเซอร์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) พร้อมแบตเตอรี่แบคอัพ อายุการใช้งาน 1 ถึง 2 ปี
 • จอแสดงผล สามารถใช้ไฟบ้าน 220V หรือ แบตเตอรี่แบบ C x 3 ก้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 6162C

เครื่องวัดสภาพอากาศ Davis 6162C Vantage Pro2 Plus (แบบใช้สาย)

 • ยี่ห้อสินค้า Davis รุ่น 6162C
 • พร้อม Solar radiation sensor และ UV sensor
 • แสดงผลข้อมูลสภาพอากาศที่ง่ายต่อการอ่าน
 • จอแสดงผลลแบบ LCD
 • ตั้งค่าแจ้งเตือนได้มากกว่า 70 รูปแบบ
 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบเทน้ำทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 6153

Weather Station Davis 6153 Wireless Vantage Pro2 พร้อมพัดลม

 • ยีห้อสินค้า Davis รุ่น 6153
 • ชุดเซ็นเซอร์ระบายความร้อนด้วยพัดให้ความแม่นยำของอุณหภูมิสูง
 • ส่งสัญญาณแบบไร้สายระหว่างชุดเซ็นเซอร์ (Outdoor) กับ จอแสดงผล (Console)
 • ส่งสัญญาณในความถี่ 902 ถึง 928 MHz
 • ส่งสัญญาณแบบไร้สายได้ไกล 300 เมตร (ในพื้นที่เปิดโล่ง)
 • เกราะกันความร้อนเพื่อป้องกันเซ็นเซอร์จากรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 6163

เครื่องวัดสภาพอากาศ+ชุดพัดลม Davis 6163 Wireless Vantage Pro2 Plus

 • ยีห้อสินค้า Davis รุ่น 6163
 • พร้อมชุด Fan-Aspirated Radiation Shield ชุดด้วยพัดลมระบายความร้อนตอนกลางวัน
 • ชุด Bird Spike Kit ป้องกันนกเกาะชุดเซ็นเซอร์
 • ชุดเซ็นเซอร์ระบายความร้อน ป้องกันอันตรายจากความร้อนตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งสัญญาณในความถี่ 902 ถึง 928 MHz

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 6510USB

Davis 6510USB ชุดซอฟต์แวร์สำหรับ Vantage Pro2 หรือ Vantage Vue

 • ดาวน์โหลดข้อมูลจาก Data Logger เข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์
 • สร้างกราฟข้อมูล
 • สร้างรายงานสภาพอากาศ
 • สร้างรายงานสภาพอากาศในรูปแบบ NOAA
 • ใช้ได้กับ Windows 98SE/2000/ME/XP/Win7

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Menu

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี | โทรศัพท์: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Email: