Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

Data Logger คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องมือหรือเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยทั่วไป Data Logger มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานแบตเตอรี่ พกพาได้ มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกข้อมูล สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้และมีซอฟแวร์เพื่อจัดการเก็บ แสดง ผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ Data Logger มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การ ใช้งานที่แตกต่างกันไป
ปัจจุบันนี้ราคาของ Data Logger ถูกลงและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2,000 บาท ถึงหลักแสนบาทสำหรับงานที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) คือเครื่องมือวัดแบบพกพาที่สามารถบันทึกข้อมูลอุณภูมิในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกมาแสดงผลหรืประเมินผลได้
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการซื้อ Data Logger
(1) ราคา (2) การนำกลับมาใช้ใหม่ (3) อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (4) ความยากง่ายในการใช้งาน (5) ช่วงการวัดอุณหภูมิ (6) ความแม่นยำ (7) Response time (8) ความทนทานต่อความสั่นสะเทือน (9) ระดับของการกันน้ำ (10) ขนาด, น้ำหนัก, อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง (11) ซอฟแวร์
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
Link to TM-306U

Tenmars TM-306U Temperature Datalogger

 • ตัวเครื่องกันน้ำระดับ IP65
 • บันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ 50,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส ถึง 85 องศาเซลเซียส
 • ความแม่นยำ ±0.6 องศาเซลเซียส
 • ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM-305U

Tenmars TM-305U Humidity Datalogger

 • บันทึกค่าข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
 • บันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดความชื้น 1% ถึง 99%RH
 • ความแม่นยำ ±3.0%RH/ความละเอียด 0.1%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 85°C
 • กันน้ำระดับ IP65

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿2,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RC-5

Elitech RC-5 Datalogger

 • ประเภทเซ็นเซอร์ NTC thermal resistor
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 70°C
 • ความแม่นยำ ±0.5° (-20°C ถึง 40°C)
 • บันทึกข้อมูลได้ 32,000 ข้อมูล
 • Export ข้อมูลเป็น Word, Excel หรือ PDF
 • พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ Calibration Certificate จากโรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,200.00  ฿990.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RC-51

Data Logger Elitech RC-51 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 70 องศาเซลเซียส
 • ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 • กันน้ำและฝุ่นระดับ IP67
 • บันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้สูงสุด 32,000 ข้อมูล
 • ตั้งค่า Alarm แบบ: no alarm, upper/lower limit alarm, multiple alarms
 • พร้อม CD ซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างกราฟ, จัดการข้อมูลและตั้งค่าต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,290.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to EL-USB-2-LCD

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Lascar EL-USB-2-LCD

 • ยี่ห้อสินค้า Lascar รุ่น EL-USB-2-LCD
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 ถึง +80°C (-31 ถึง +176°F) และความชื้น 0 ถึง 100%RH
 • เก็บข้อมูลอุณหภูมิได้ 16,378 ข้อมูลและความชื้นได้ 16,378 ข้อมูล
 • กันน้ำและฝุ่นระดับ IP67
 • จอแสดงผลแบบ High contrast LCD
 • ตั้งค่า Logging Rate ได้ระหว่าง 10 วินาที ถึง 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากอังกฤษ

฿4,390.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to EL-USB-2

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Lascar EL-USB-2

 • ยี่ห้อสินค้า Lascar รุ่น EL-USB-2
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 ถึง 80°C หรือ -31 ถึง 176°F
 • ความถูกต้องแม่นยำ ± 0.55°C typical
 • ความละเอียด 0.5°C (0.5°F)
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
 • สามารถคำนวณค่า Dew Point

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากอังกฤษ

฿3,590.00  ฿3,390.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM-747D

Tenmars TM-747D Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 แชนแนล

 • ยี่ห้อสินค้า Tenmars รุ่น TM-747D
 • บันทึกข้อมูลได้ 16,800 ข้อมูลต่อแชนแนล
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ TYPE-K:-200℃ ถึง +1372℃
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ TYPE-J:-210℃ ถึง +1200℃
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ TYPE-T:-250℃ ถึง +400℃
 • USB PC serial interface:Windows XP /7~10

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿6,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to SDL200

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 4 แชนแนล Extech SDL200

 • บันทึกอุณหภูมิได้ 4 แชนแนลพร้อมกัน
 • รองรับเทอร์โมคัปเปิล 6 ประเภท (J, K, E, T, R,S)
 • บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ 20ล้านข้อมูล
 • ตั้งค่า sampling rate ได้ตั้งแต่1 ถึง 3600 วินาที
 • Offset adjustment used for zero function

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to S220-T8

Data Logger 8 แชนแนล Huato S220-T8

 • รองรับเทอร์โมคัปเปิลได้ 8 ประเภท (Types) K,J,E,T,R,S,N , และ B
 • บันทึกข้อมูลได้ 36,000 ข้อมูล
 • ความแม่นยำ ±1ºC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ºC ถึง 1800 ºC
 • แชนแนล แบบ 8 แชนเแนล
 • พร้อมซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿13,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM500

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 12 แชนแนล Extech TM500

 • บันทึกอุณหภูมิได้ 12 แชนแนลพร้อมกัน
 • รองรับเทอร์โมคัปเปิล 6 ประเภท (J, K, E, T, R,S)
 • บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD Card ขนาด 2 กิกะไบต์ ได้ 20ล้านข้อมูล
 • รองรับ SD card ตั้งแต่ 1 กิกะไบต์ ถึง 16 กิกะไบต์ size
 • ตั้งค่า sampling rate ได้ตั้งแต่1 ถึง 3600 วินาที

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to RC-4

Elitech RC-4 Datalogger

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30°C ถึง 60°C หรือ -40°C ถึง 85°C (External sensor)
 • ความแม่นยำ ±1°C
 • ความละเอียด 0.1°C
 • บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 16,000 ข้อมูล
 • ประเภทเซ็นเซอร์ Internal NTC thermal resistor
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RC-4HC

Elitech RC-4HC Datalogger

 • ยี่ห้อสินค้า Elitech รุ่น RC-4HC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบ Interna sensor -30°C ถึง 60°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบ External sensor -40°C ถึง 85°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 99%RH
 • ความแม่นยำ ±3%RH (20 ถึง 90%RH)
 • ความละเอียด 0.1%RH

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿2,300.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RC-51H

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Elitech RC-51H Datalogger

 • ยี่ห้อสินค้า Elitech รุ่น RC-51H
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 95%RH
 • ความถูกต้องแม่นยำ ±3%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 70 องศาเซลเซียส
 • ความแม่นยำ ±0.5 องศาเซลเซียส
 • บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 32,000 ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 42280

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Extech 42280

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70°C
 • ความแม่นยำ ±0.6°C
 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
 • ความแม่นยำ ±3%RH
 • สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้จากตัวเครื่อง
 • บันทึกค่าอุณหภูมิได้ 8,000 ข้อมูลและความชื้นได้ 8,000 ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿7,750.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RHT20

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Extech RHT20

 • ช่วงในการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70°C
 • ความแม่นยำ ±1.0°C
 • ช่วงในการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
 • ความแม่นยำ ±3%RH
 • เก็บข้อมูลอุณหภูมิได้: 16,000 ข้อมูล
 • เก็บข้อมูลความชื้นได้: 16,000 ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿4,700.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RH520A-220

Extech RH520A-220 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแสดงผลแบบกราฟ+บันทึกค่าได้

 • แสดงผลข้อมูลอุณหภูมิ,ความชื้นและเวลาในรูปแบบกราฟ
 • ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ LabVIEW™คำนวณและสร้างกราฟ
 • หน้าจอแบบ LCD ปรับให้แสดงผลแบบแนวตั้งหรือแนวนอนนได้
 • บันทึกข้อมูลได้ 49,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10.0 ถึง 95.0%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -28.0 ถึง 60.0 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿10,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to EL-USB-TP-LCD

Lascar EL-USB-TP-LCD Datalogger

 • ยี่ห้อสินค้า Lascar รุ่น EL-USB-TP-LCD
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง +125°C (-40 ถึง +257°F)
 • ความถูกต้องแม่นยำ ±0.1°C (±0.2°F)
 • ความละเอียด (data) 0.1°C (0.2°F)
 • เก็บข้อมูลอุณหภูมิได้ 32,510 ข้อมูล
 • ตั้งเวลาการบันทึกข้อมูลLogging Rate ได้ระหว่าง ทุกๆ 1 วินาที ถึง 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากอังกฤษ

฿4,350.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to DT-172

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น DT-172

 • ยี่ห้อ CEM รุ่น DT-172
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70°C
 • ความแม่นยำ ±1°C
 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
 • ความแม่นยำ ±2%RH
 • ขนาดหน่วยความจำ 32,000 ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to HE223C

Huato HE223C Datalogger เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

 • ยี่ห้อสินค้า Huato รุ่น HE223C
 • บันทึกข้อมูลได้ 43,000 ข้อมูล
 • พร้อมซอฟต์แวร์ LogPro Software เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 • ขนาดตัวอักษร LED ขนาด 2.3 นิ้ว
 • ระยะการมองเห็น 30 เมตร
 • ขนาดเครื่อง 39.5*25.5*5 เซนติเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿11,500.00  ฿9,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM-185D

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Tenmars TM-185 Datalogger

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20º to 60ºC
 • ช่วงในการวัดความชื้น 5% to 95%
 • บันทึกค่าได้ 30,000 เรคคอร์ด
 • ขนาดของตัวเครื่อง 260 x 178 x 47 มม.
 • ขนาดหน้าจอ 214mm x 120mm
 • Power supply 220VAC Adapter

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿17,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Menu

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี | โทรศัพท์: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Email: