twitter

Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

Data Logger คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องมือหรือเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยทั่วไป Data Logger มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานแบตเตอรี่ พกพาได้ มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกข้อมูล สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้และมีซอฟแวร์เพื่อจัดการเก็บ แสดง ผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ Data Logger มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การ ใช้งานที่แตกต่างกันไป
ปัจจุบันนี้ราคาของ Data Logger ถูกลงและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2,000 บาท ถึงหลักแสนบาทสำหรับงานที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) คือเครื่องมือวัดแบบพกพาที่สามารถบันทึกข้อมูลอุณภูมิในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกมาแสดงผลหรืประเมินผลได้
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการซื้อ Data Logger
(1) ราคา (2) การนำกลับมาใช้ใหม่ (3) อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (4) ความยากง่ายในการใช้งาน (5) ช่วงการวัดอุณหภูมิ (6) ความแม่นยำ (7) Response time (8) ความทนทานต่อความสั่นสะเทือน (9) ระดับของการกันน้ำ (10) ขนาด, น้ำหนัก, อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง (11) ซอฟแวร์
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
Tenmars TM-305U Humidity Datalogger

Tenmars TM-305U Humidity Datalogger

 • บันทึกค่าข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
 • บันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดความชื้น 1% ถึง 99%RH
 • ความแม่นยำ ±3.0%RH/ความละเอียด 0.1%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 85°C
 • กันน้ำระดับ IP65

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿2,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Tenmars TM-306U Temperature Datalogger

Tenmars TM-306U Temperature Datalogger

 • ตัวเครื่องกันน้ำระดับ IP65
 • บันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ 50,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส ถึง 85 องศาเซลเซียส
 • ความแม่นยำ ±0.6 องศาเซลเซียส
 • ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿2,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Elitech RC-5 Datalogger

Elitech RC-5 Datalogger

 • ประเภทเซ็นเซอร์ NTC thermal resistor
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 70°C
 • ความแม่นยำ ±0.5° (-20°C ถึง 40°C)
 • ความละเอียด 0.1°C
 • บันทึกข้อมูลได้ 32,000 ข้อมูล
 • Export ข้อมูลเป็น Word, Excel หรือ PDF

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿990.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Lascar EL-USB-TP-LCD Datalogger

Lascar EL-USB-TP-LCD Datalogger

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง +125°C
 • ความแม่นยำ ±0.1°C
 • สายโพรบยาว 1 เมตร
 • บันทึกข้อมูลได้ 32,510 ข้อมูล
 • จอแสดงผลแบบ LCD
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB พร้อมซอฟต์แวร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากอังกฤษ

฿4,900.00  ฿3,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Lascar EL-USB-2-LCD

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Lascar EL-USB-2-LCD

 • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 ถึง +80°C
 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
 • บันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ 16,000 ข้อมูล
 • บันทึกข้อมูลความชื้นได้ 16,000 ข้อมูล
 • แสดงข้อมูลเป็นกราฟและแปลงข้อมูลเป็น EXCEL, PDF, ภาพหรืออื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากอังกฤษ

฿4,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Lascar EL-USB-2

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Lascar EL-USB-2

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 ถึง +80°C
 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
 • บันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ 16,000 ข้อมูล
 • บันทึกข้อมูลความชื้นได้ 16,000 ข้อมูล
 • แสดงข้อมูลเป็นกราฟและแปลงข้อมูลเป็น EXCEL, PDF, ภาพหรืออื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากอังกฤษ

฿3,600.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 4 แชนแนล Extech SDL200

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 4 แชนแนล Extech SDL200

 • บันทึกอุณหภูมิได้ 4 แชนแนลพร้อมกัน
 • รองรับเทอร์โมคัปเปิล 6 ประเภท (J, K, E, T, R,S)
 • บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ 20ล้านข้อมูล
 • ตั้งค่า sampling rate ได้ตั้งแต่1 ถึง 3600 วินาที
 • Offset adjustment used for zero function

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Huato HE804 Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 แชนแนล

Huato HE804 Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 แชนแนล

 • ยี่ห้อสินค้า Huato รุ่น HE804
 • ฟังชั่น Max Hold และ Data Hold
 • บันทึกอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิลได้ 4 แชนแนลพร้อมกัน
 • บันทึกข้อมูลได้ 36,000 ข้อมูล
 • ความแม่นยำ ±1ºC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ºC ถึง 1800 ºC

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿7,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Data Logger 8 แชนแนล Huato S220-T8

Data Logger 8 แชนแนล Huato S220-T8

 • รองรับเทอร์โมคัปเปิลได้ 8 ประเภท (Types) K,J,E,T,R,S,N , และ B
 • บันทึกข้อมูลได้ 36,000 ข้อมูล
 • ความแม่นยำ ±1ºC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ºC ถึง 1800 ºC
 • แชนแนล แบบ 8 แชนเแนล
 • พร้อมซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿13,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 12 แชนแนล Extech TM500

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 12 แชนแนล Extech TM500

 • บันทึกอุณหภูมิได้ 12 แชนแนลพร้อมกัน
 • รองรับเทอร์โมคัปเปิล 6 ประเภท (J, K, E, T, R,S)
 • บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD Card ขนาด 2 กิกะไบต์ ได้ 20ล้านข้อมูล
 • รองรับ SD card ตั้งแต่ 1 กิกะไบต์ ถึง 16 กิกะไบต์ size
 • ตั้งค่า sampling rate ได้ตั้งแต่1 ถึง 3600 วินาที

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Elitech RC-4 Datalogger

Elitech RC-4 Datalogger

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30°C ถึง 60°C หรือ -40°C ถึง 85°C (External sensor)
 • ความแม่นยำ ±1°C
 • ความละเอียด 0.1°C
 • บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 16,000 ข้อมูล
 • ประเภทเซ็นเซอร์ Internal NTC thermal resistor
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Elitech RC-4HC Datalogger

Elitech RC-4HC Datalogger

 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 99%RH
 • ความแม่นยำ ±3%RH (20 ถึง 90%RH)
 • ความละเอียด 0.1%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30°C ถึง 60°C หรือ -40°C ถึง 85°C (External sensor)
 • ความแม่นยำ ±1°C
 • ความละเอียด 0.1°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿2,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech RHT10 Humidity and Temperature USB Datalogger

Extech RHT10 Humidity and Temperature USB Datalogger

 • บันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ 16,000 ข้อมูล
 • บันทึกข้อมูลความชื้นได้ 16,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส
 • ค่าความละเอียด / ความผิดพลาดของค่าที่ได้จากการวัดอุณหภูมิ : 0.1°C / ±1.0°C
 • Data logger ช่วงการวัดความชื้น 0 to 100%RH
 • ค่าความละเอียด / ความผิดพลาดของค่าที่ได้จากการวัดความชื้น : 0.1%RH / ±3%RH

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿3,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Extech 42280

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Extech 42280

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70°C
 • ความแม่นยำ ±0.6°C
 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
 • ความแม่นยำ ±3%RH
 • สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้จากตัวเครื่อง
 • บันทึกค่าอุณหภูมิได้ 8,000 ข้อมูลและความชื้นได้ 8,000 ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿7,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Extech RHT20

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Extech RHT20

 • ช่วงในการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70°C
 • ความแม่นยำ ±1.0°C
 • ช่วงในการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
 • ความแม่นยำ ±3%RH
 • เก็บข้อมูลอุณหภูมิได้: 16,000 ข้อมูล
 • เก็บข้อมูลความชื้นได้: 16,000 ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿4,700.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech RH520A-220 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแสดงผลแบบกราฟ+บันทึกค่าได้

Extech RH520A-220 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแสดงผลแบบกราฟ+บันทึกค่าได้

 • แสดงผลข้อมูลอุณหภูมิ,ความชื้นและเวลาในรูปแบบกราฟ
 • ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ LabVIEW™คำนวณและสร้างกราฟ
 • หน้าจอแบบ LCD ปรับให้แสดงผลแบบแนวตั้งหรือแนวนอนนได้
 • บันทึกข้อมูลได้ 49,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10.0 ถึง 95.0%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -28.0 ถึง 60.0 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿9,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech SD200 เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 3 แชนแนล

Extech SD200 เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 3 แชนแนล

 • แสดงผลข้อมูลได้พร้อมกันทั้ง 3 แชนแนล
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -100 ถึง 1300°C
 • ความละเอียด 0.1°C
 • ความแม่นยำ ±(0.5% + 0.5°C)
 • หน่วยความจำ SD Card ขนาด 2 กิกะไบต์ บันทึกได้ 20ล้านข้อมูล
 • รองรับ SD Card ตั้งแต่ 1 กิกะไบต์ ถึง 16 กิกะไบต์

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿8,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech SD500 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

Extech SD500 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

 • ช่วงการวัดความชื้น 10% ถึง 90% / ความละเอียด 0.1%
 • ความแม่นยำ ± 4% RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -100 ถึง 1300°C / ความละเอียด 0.1°C
 • ความแม่นยำ ±(0.5% + 0.5°C)
 • แสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นได้พร้อมกัน
 • บันทึกข้อมูลลงใน SD Card ในรูปแบบ Excel ไฟล์

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿8,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

WiFi Data Logger Elitech RCW-800

WiFi Data Logger Elitech RCW-800

 • ยี่ห้อสินค้า Elitech รุ่น RCW-800
 • เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นผ่านระบบไวไฟ
 • สามารถเข้าถึงข้อมูลของ Data Logger ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บบราวเซอร์
 • สามารถทำงานเมื่อเครื่องออฟไลน์ และจะซิงก์ข้อมูลเมื่อเครื่องออนไลน์
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40℃~+80℃
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10%~95%

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

SMS Alarm Data Logger Elitech RCW-400A

SMS Alarm Data Logger Elitech RCW-400A

 • ยี่ห้อสินค้า Elitech รุ่น RCW-400A
 • แจ้งเตือนด้วยการส่ง SMS หรือ ด้วยเสียง
 • แสดงผลข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ iOS หรือ Android
 • Communication interface: WCDMA(3G).
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70℃
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 90%RH;

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

Menu

โทร: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Fax: 02-539-3613 | Email:

Ribbon Ribbon-Small