DO Meter เครื่องวัดออกซิเจน

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO Meter) คือเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ เพื่อบ่งชี้คุณภาพของน้ำว่าเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หรือไม่
Dissolved oxygen สามารถนิยามได้ว่าเป็นการกระจายทางกายภาพของออกซิเจนในน้ำ โดยมีแหล่งที่มาจากชั้นบรรยากาศและการสังเคราะห์โดยพืช คลื่นและการไหลของน้ำได้ผสมอากาศเข้ากับน้ำ ในขณะที่พืชน้ำผลิตออกซิเจนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์แสง
ปริมาณของออกซิเจนขึ้นอยูกับปัจจัยต่างๆ เช่นอุณหภูมิ, ความเค็ม และความกดอากาศของน้ำ โดยทั้งหมดสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณออกซิเจนได้
ประเภทต่างๆ ของเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
แบบโพลาโรกราฟิค (Polarographic) เครื่องมือประเภทนี้ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าภายนอก โดยรักษาความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่งขั้วบวกและขั้วลบให้น้อยกว่า 0.5 โวลท์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่แตกต่างกันระหว่างขั้วบวกและขั้วลบให้ปริมาณของออกซิเจน
แบบกัลวานิก (Galvanic) ประกอบด้วยขั้วลบและขั้วบวกจุ่มลงในอิเล็กโทรไลท์ ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า ความแตกต่างในประจุไฟฟ้าให้ปริมาณของออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบกัลวานิกให้ค่าความแม่นยำและเที่ยงตรงกว่าแบบโพลาโรกราฟิค
แบบเรืองแสง (Optical Fluorescence) ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่เรืองแสงเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน ช่วงเวลาที่เซ็นเซอร์เรืองแสงแสดงปริมาณของออกซิเจน เครื่องมือประเภทนี้เหมาะสำหรับวัดปริมาณน้ำใต้ดิน

ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
Link to DO600

Extech DO600 เครื่องมือวัดออกซิเจนในน้ำ

 • ช่วงการวัด DO (saturation mode) 0 to 200.0%
 • ความแม่นยำ ±2% FS
 • ช่วงการวัด DO (concentration mode) 0 to 20.00ppm
 • ความแม่นยำ 0.4ppm (mg/L)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 to 50°C
 • ความแม่นยำ ±1°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿8,700.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to AR8100

เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ Smart Sensor AR8100

 • ยี่ห้อสินค้า Smart Sensor รุ่น AR8100
 • ช่วงการวัดออกซิเจน 0 ถึง 25%
 • ความละเอียด 0.1%
 • ความถูกต้องแม่นยำ ≤±1.5% F · S
 • ประเภทก๊าซที่วัดได้ Oxygen(O²)
 • หลักการวัด Electrochemical principle, life for 2 years

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to DO210

Extech DO210 เครื่องวัดออกซิเจน

 • ช่วงการวัดค่า Dissolved Oxygen: 0 ถึง 20.0 mg/L
 • ความแม่นยำ ±0.4 mg/L
 • ช่วงการวัดค่าออกซิเจน: 0 ถึง 100%
 • ความแม่นยำ ±0.7%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0 ถึง 50°C
 • ความแม่นยำ ±0.8°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿10,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 407510

Extech 407510 เครื่องวัดออกซิเจน

 • ช่วงการวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 0 to 20.0 mg/L
 • ความแม่นยำ ±0.4 mg/L
 • ช่วงการวัดออกซิเจนในอากาศ 0 to 100.0%O2
 • ความแม่นยำ ±0.7%O2
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 to 50°C
 • ความแม่นยำ ±0.8°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿14,700.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to DO700

Extech DO700 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

 • ช่วงการวัด DO 0 ถึง 40.00mg/L; Saturation: 0 ถึง 200.0%
 • ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 19.99pH
 • ช่วงการวัด mV -1999 ถึง + 1999mV
 • ช่วงการวัด Conductivity 0.00 ถึง 199.9mS
 • ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 100g/L
 • ช่วงการวัด Salinity 0 ถึง 100ppt
 • ช่วงการวัด Resistivity 0 ถึง 100MΩ ⋅ cm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿24,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to Hanna HI9146-04

เครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพา Hanna HI9146-04 DO Meter

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI9146-0
 • ช่วงการวัด DO 0.00 ถึง 45.00 ppm (mg/L), 0.0 up ถึง 300.0% saturation
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 50.0°C / 32.0 ถึง 122.0°F
 • สายเซ็นเซอร์ยาว 4 เมตร
 • ตัวเครื่องกันน้ำ พกพาได้สะดวก
 • โพรบแบบ Polarographic

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿32,400.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI9147-04

DO Meter Hanna HI9147-04 เครื่องวัดออกซิเจน

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI9147-04
 • ช่วงการวัด (DO) 0.00 ถึง 50.00 ppm (mg/L); 0.0 ถึง 600.0% saturation
 • ความละเอียด (DO) 0.1 mg/L (ppm); 1% saturation
 • ความแม่นยำ (DO) ±1% of reading
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 50.0°C / 32.0 ถึง 122.0°F
 • โพรบ DO แบบ Galvanic DO probe

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿26,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI98193

Dissolved Oxygen Meter และ BOD Meter Hanna HI98193

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-98193
 • DO (ช่วงการวัด) 0.00 ถึง 50.00 ppm (mg/L); 0.0 ถึง 600.0% saturation
 • Atmospheric Pressure (ช่วงการวัด) 450 ถึง 850 mmHg
 • แสดงค่า Biological Oxygen Demand (BOD)
 • บันทึกข้อมูลได้ 400 ข้อมูล
 • ตัวเครื่องกันน้ำระดับ IP67

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿36,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to SDL150

Extech SDL150 เครื่องวัดออกซิเจนแบบ Datalogger

 • เก็บข้อมูลแบบแมนนวลได้ 99 ข้อมูล
 • เก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ 20ล้านข้อมูล
 • ตั้งค่า Sampling rate ได้ตั้งแต่ 1 วินาที
 • ช่วงการวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 0 to 20.0 mg/L
 • ช่วงการวัดออกซิเจนในอากาศ 0 to 100.0%O2
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 to 50°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿20,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to DO600-K

Extech DO600-K เครื่องมือวัดออกซิเจนในน้ำ

 • ชุด membrane (DO603)
 • สายวัด DO ยาว 5 เมตร
 • ช่วงการวัด DO (saturation mode) 0 to 200.0%
 • ช่วงการวัด DO (concentration mode) 0 to 20.00ppm
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 to 50°C
 • กันน้ำระดับ IP57

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿12,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to DO610

Extech DO610 ExStik II DO, pH, Conductivity Kit

 • Includes EC500 pH/Conductivity meter with combination high accuracy multi-ranging Conductivity sensor for Conductivity, TDS, Salinity, pH and Temperature measurements
 • Includes DO600 Dissolved Oxygen meter with electrode, replacement membrane cap, electrolyte, and polishing paper
 • Complete with 3 calibration standards, 3 pH buffer pouches plus rinse solution, 3 plastic cups, batteries and carrying case

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿14,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to SPD201/O2

เครื่องวัดออกซิเจน SPD201 Oxygen Meter ในอากาศ

 • ช่วงการวัดออกซิเจนในอากาศ 0 ถึง 25%(VOL)
 • ความละเอียด 0.1 % (VOL)
 • ความแม่นยำ ±0.5%
 • ประเภทเซ็นเซอร์ source cell sensor
 • สอบเทียบอัตโนมัติในอากาศบริสุทธิ์ (21% VOL)
 • ตรงตามมาตรฐาน CE / RoHS

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿8,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 803

เครื่องวัดออกซิเจน O2 Oxygen Meter แบบพกพา

 • ช่วงการวัดความออกซิเจน 0 ถึง 25%VOL
 • ความถูกต้องแม่นยำ ±2%
 • ความละเอียด 0.1%
 • โหมดการแจ้งเตือนแบบ เสียง, แสง, การสั่นสะเทือน
 • วัดค่าออกซิเจนแบบต่อเนื่องและเชื่อถือได้
 • ตัวเครื่องทนทาน ให้ค่าความแม่นยำสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿5,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to AS8901

เครื่องวัดออกซิเจน Smart Sensor AS8901 Oxygen Monitor

 • ยี่ห้อสินค้า Smart Sensor รุ่น AS8901
 • ช่วงการวัดออกซิเจน 0 ถึง 30% VOL
 • ความละเอียด 0.1%
 • ความถูกต้องแม่นยำ ±3.0%FS
 • แจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง สามารถปรับระดับเสียงแจ้งเตือนได้
 • หลักการวัดออกซิเจนแบบ Electrochemical principle, life for 2 years

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿5,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to UA6070B

เครื่องวัดออกซิเจน UA6070B Oxygen Tester

 • ยี่ห้อสินค้า UYIGAO รุ่น UA6070B
 • ช่วงการวัดความออกซิเจน 0 ถึง 25%VOL
 • ความถูกต้องแม่นยำ ±2%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -15 ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • ความละเอียด 0.1℃ / 0.1℉
 • ความแม่นยำ ±1.5℃

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿5,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to AS8900

เครื่องวัดก๊าซ Smart Sensor AS8900 Multi-Gas Monitor

 • ยี่ห้อสินค้า Smart Sensor รุ่น AS8900
 • ช่วงการวัด Carbon Monoxide CO : 0~999 PPM
 • ช่วงการวัด Hydrothion H²S : 0~500 PPM
 • ช่วงการวัด Combustible Gas : 0~100% LEL
 • ช่วงการวัดออกซิเจน 0 ถึง 30% VOL
 • ฟังชั่นแจ้งเตือน Low/High Alarm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿9,300.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Menu

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี | โทรศัพท์: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Email: