Colorimeters

Link to HI700

Ammonia Meter Hanna HI700 วัดแอมโมเนียช่วงต่ำ

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI 700
 • ช่วงการวัดแอมโมเนีย 0.00 ถึง 3.00 ppm as NH₃-N
 • ความละเอียด 0.01 ppm
 • ความแม่นยำ ±1.0 ppm ±5% of reading
 • ใช้งานง่าย ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 • ไม่ต้องเทียบสีโดยใช้สายตา ตัวเครื่องสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI707

เครื่องวัดไนไตรท์ Nitrite Meter Hanna HI707 ช่วงต่ำ

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น H I707
 • ตัวเครื่องสามารถวัดไนไตรท์ได้เพียงอย่างเดียว
 • ช่วงการวัด Nitrite 0 ถึง 600 ppb NO₂-N
 • ความละเอียด 1 ppb
 • ความแม่นยำ ±20 ppb ±5% of reading
 • แหล่งกำเนิดแสง LED @ 470 nm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI705

เครื่องวัดซิลิกา Hanna HI705 Silica Meter ช่วงต่ำ

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-705
 • ช่วงการวัดซิลิกา 0.00 ถึง 2.00 ppm
 • ความละเอียด 0.01 ppm
 • ตัวเครื่องสามารถวัดซิลิกา (Silica) ได้เพียงอย่างเดียว
 • ไม่ต้องเทียบสีโดยใช้สายตา ตัวเครื่องสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI706

เครื่องวัดฟอสฟอรัส Hanna HI706 Phosphorus ช่วงสูง

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI 706
 • ช่วงการวัดฟอสฟอรัส 0.0 ถึง 15.0 ppm
 • ความละเอียด 0.1 ppm
 • ความแม่นยำ ±0.03 ppm ±5% of reading
 • ตัวเครื่องสามารถวัดฟอสฟอรัส (Phosphorus) ได้เพียงอย่างเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI708

Hanna HI708 เครื่องวัดไนไตรท์ Nitrite ช่วงสูง

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-708
 • ช่วงการวัดไนไตรท์ 0 ถึง 150 ppm
 • ความละเอียด 1 ppm
 • ความแม่นยำ ±3 ppm ±5% of reading
 • ตัวเครื่องสามารถวัดไนไตรท์ได้เพียงอย่างเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI733

เครื่องวัดแอมโมเนีย Hanna HI733 ช่วงสูง

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI733
 • ช่วงการวัดแอมโมเนีย 0.0 ถึง 99.9 ppm as NH₄⁺
 • ความละเอียด 0.1 ppm
 • ความแม่นยำ @ 25°C/77°F ±1.0 ppm ±5% of reading
 • มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าชุดทดสอบสารเคมี
 • ขนาดเล็ก พกพาสะดวก

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI713

เครื่องวัดฟอสเฟต Hanna HI713 Phosphate Meter

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-713
 • ตัวเครื่องสามารถวัดฟอสเฟตได้เพียงอย่างเดียว
 • ช่วงการวัดฟอสเฟต 0.00 ถึง 2.50 ppm
 • ความละเอียด 0.01 ppm
 • ความแม่นยำ ±0.04 ppm ±4% of reading

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI715

Hanna HI715 เครื่องวัดแอมโมเนีย Ammonia Meter

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-715
 • วัดแอมโมเนียได้สูงสุด 9.99 ppm
 • ตัวเครื่องสามารถวัดแอมโมเนียได้เพียงอย่างเดียว
 • ช่วงการวัดแอมโมเนีย 0.00 ถึง 9.99 ppm NH₃-N
 • ความละเอียด 0.01 ppm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI716

เครื่องวัดโบรมีน Bromine Meter Hanna HI716

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-716
 • ช่วงการวัดโบรมีน Bromine 0.0 ถึง 8.0 ppm
 • ความละเอียด 0.1 ppm
 • ความแม่นยำ @ 25°C/77°F ±0.1 ppm ±5% of reading
 • ตัวเครื่องสามารถวัดโบรมีนได้เพียงอย่างเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI717

Hanna HI717 เครื่องมือวัดฟอสเฟต Phosphate ช่วงสูง

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-717
 • ช่วงการวัดฟอสเฟต 0.0 ถึง 30.0 ppm
 • ความละเอียด 0.1 ppm
 • ความแม่นยำ ±1.0 ppm ±5% of reading
 • ตัวเครื่องสามารถวัดฟอสเฟตได้เพียงอย่างเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI718

เครื่องวัดไอโอดีน Hanna HI718 Iodine Meter

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-718
 • ช่วงการวัดไอโอดีน (Iodine) 0.0 ถึง 12.5 ppm (mg/L)
 • ความละเอียด 0.1 ppm
 • ความแม่นยำ ±1.0 ppm ±5% of reading
 • แหล่งกำเนิดแสง LED @ 525 nm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI721

Hanna HI721 Iron Meter เครื่องวัดค่าเหล็ก

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-721
 • ช่วงการวัดค่าเหล็ก (Iron) 0.00 ถึง 5.00 ppm (mg/L)
 • ความละเอียด 0.01 ppm
 • ความแม่นยำ ±0.04 ppm ±2% of reading
 • ตัวเครื่องสามารถวัดค่าเหล็กได้เพียงอย่างเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI726

เครื่องวัดนิกเกิล Hanna HI726 Nickel ช่วงสูง

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-726
 • ช่วงการวัดค่านิกเกิลได้สูงถึง 7.00 g/L
 • ความละเอียด 0.01 g/L
 • ความแม่นยำ ±0.10 g/L ±5% of reading
 • ตัวเครื่องสามารถวัดค่านิกเกิลได้เพียงอย่างเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI736

Hanna HI736 เครื่องวัดฟอสฟอรัสช่วงต่ำ

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-736
 • ช่วงการวัดฟอสฟอรัส 0 ถึง 200 ppb
 • ความละเอียด 1 ppb
 • ความแม่นยำ ±5 ppb ±5% of reading
 • มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าชุดทดสอบสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI739

Hanna HI739 เครื่องวัดฟลูออไรด์ Fluoride ช่วงสูง

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-739
 • ช่วงการวัดฟลูออไรด์ 0.0 ถึง 20.0 ppm
 • ความละเอียด 0.1 ppm
 • ความแม่นยำ ±0.5 ppm ± 5% of reading
 • แหล่งกำเนิดแสง LED @ 575 nm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI729

เครื่องวัดฟลูออไรด์ช่วงต่ำ Hanna HI729

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-729
 • ช่วงการวัดฟลูออไรด์ได้สูงถึง 2.00 ppm
 • ตัวเครื่องสามารถวัดฟลูออไรด์ได้เพียงอย่างเดียว
 • ความละเอียด 0.01 ppm
 • ความแม่นยำ ±0.10 ppm ±5% of reading

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI770

Hanna HI770 เครื่องวัดซิลิกา Silica Meter ช่วงสูง

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-770
 • ช่วงการวัดซิลิกา (Silica) 0 ถึง 200 ppm
 • ความละเอียด 1 ppm
 • ความแม่นยำ @ 25°C/77°F ±2 ppm ±5% of reading
 • ตัวเครื่องสามารถวัดซิลิกา (Silica) ได้เพียงอย่างเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI775

เครื่องวัดความเป็นด่าง Hanna HI775 Alkalinity Checker

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-775
 • ช่วงการวัดสภาพความเป็นด่าง (Alkalinity) 0.0 ถึง 20.0 ppm
 • ความละเอียด 1 ppm
 • ความแม่นยำ ±5 ppm ± 5% of reading
 • หลัการทำงาน colorimetric method

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI755

Hanna HI755 เครื่องวัดความเป็นด่างในน้ำเกลือ

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI-755
 • ช่วงการวัดสภาพความเป็นด่าง (Alkalinity) 0 ถึง 300 ppm
 • ความละเอียด 1 ppm
 • ความแม่นยำ ±5 ppm ± 5% of reading
 • ขนาดเล็ก พกพาสะดวก

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI758

Hanna HI758 เครื่องวัดแคลเซียมในน้ำเกลือ

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI758
 • ช่วงการวัดแคลเซียม (Calcium) 200 ถึง 600 ppm
 • ความละเอียด 1 ppm
 • ความแม่นยำ ± 6% of reading
 • ตัวเครื่องสามารถวัดแคลเซียม (Calcium) ได้เพียงอย่างเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Menu

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี | โทรศัพท์: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Email: