เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียง คืออุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (Electro-acoustics) มีหน่วยเป็น เดซิเบล (DB) เครื่องมือวัดเสียงมีหลายชนิดถูกสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดปริมาณทางเสียงที่แตกต่างกัน
ชนิดของเครื่องวัดเสียง
1.  Sound Level meter (เครื่องวัดระดับเสียง)
เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความดังของเสียง หลักการทำงานคือไมโครโฟนจะเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและทำการ ขยายสัญญาณโดยวงจรขยาย หลังจากนั้นสัญญานจะถูกป้อนผ่านวงจรถ่วงน้ำหนัก (A, B, C and D weightings) หรือวงจรกรองความถี่ ต่อมาจะทำการขยายสัญญาณอีกครั้งเพื่อแสดงผล
2.  Impulsive or Impact Noise Meter (เครื่องวัดเสียงกระแทก)
เป็นเครื่องมือที่สามารถอ่านค่าสูงสุดของเสียงได้ทันที ในระยะเวลาสั้นได้  เช่น เสียงเครื่องบินรบ เสียงระเบิด เสียงตอกเสาเข็ม ซึ่งเครื่องมือวัดเสียงโดยทั่วไปมีความไวต่อการสนองต่อเสียงเหล่านี้ไม่เพียงพอ
3. Noise dosimeter (เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม)
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกปริมาณเสียงสะสมและค่าเฉลี่ย ของการสัมผัสเสียงที่มีระดับความดังที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่คงที่
4. Frequency Analyzer (เครื่องวิเคราะห์ความถี่ของเสียง)
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความถี่เสียงและการกระจายของพลังงานเสียงที่ความถี่ต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 10  แถบ (Band) คือ 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz, 16KHz เครื่องมือวิเคราะห์ความถี่เสียงถูกใช้ในการวางแผนการควบคุมเสียง (Noise Control)
เครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน (Sound Calibrator)
เป็นอุปกรณ์กำเนิดเสียงมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด  ได้แก่
1. Acoustical Calibrator
ระดับความดังของเสียงที่ให้กําเนิดคือ 84dB, 94dB, 104dB หรือ 114dB ที่ความถี่ 1kHz
Multifre-quency Acoustic Calibrator ให้กําเนิดเสียงที่ 94dB, 104dB และ 114dB ที่ความถี่ตั้งแต่ 31.5Hz ถึง 16.0kHz (1 Octave Step)
2. Pistonphone
ระดับความดังของเสียงที่ให้กําเนิดคือ 114dB หรือ 124dB ที่ ความถี่ 250Hz
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
Link to TM-102

เครื่องวัดเสียง Tenmars TM-102

 • ช่วงการวัดระดับเสียง 30 ถึง 130 เดซิเบล
 • ตรงตามมาตรฐาน IEC651 Type2, ANSI1.4 Type2
 • ควาแม่นยำ ±1.5dB(ref 94dB @1KHz)
 • ความละเอียด 0.1 เดซิเบล
 • การถ่วงน้ำหนักความถึ่ A และ C
 • ฟังชั่น Auto Ranging , Auto Power Off, Data hold, Max/Min

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿2,750.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM-101

Tenmars TM-101 เครื่องวัดเสียง

 • ช่วงการวัดเสียว 30~130 เดซิเบล
 • ตรงตามมาตรฐาน IEC 61672, Type II
 • ความแม่นยำ +/- 1.5dB(ref 94dB @1KHz)
 • ความละเอียด 0.1dB
 • การถ่วงน้ำหนักความถี่ A และ C
 • สัญญาณเอาท์พุทแบบ ACและ DC

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿3,700.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to GM1351

เครื่องวัดเสียง GM1351 Sound Level Meter

 • ฟังชั่นการวัดให้ความแม่นยำสูง
 • จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมแบคไลท์
 • ช่วงการวัดเสียง 30 ถึง 130 เดซิเบล
 • ความแม่นยำ ±1.5 เดซิเบล
 • ความละเอียด 0.1 เดซิเบล
 • ยี่ห้อ Benetech รุ่น GM1351

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,200.00  ฿990.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 407730

เครื่องวัดเสียง Extech 407730 Digital Sound Level Meter

 • ช่วงการวัดเสียง 40 ถึง 130 เดซิเบล
 • ความถูกต้อของค่าที่ได้จากการวัด ±2 เดซิเบล
 • ความละเอียดของค่าที่ได้จากการวัด 0.1เดซิเบล
 • วงจรถ่วงน้ำหนัก A และ C (A&C weighting)
 • มีเอาพุทแบบเอซี อะนาล๊อก
 • สามารถบันทึกค่าสูงสุดและต่ำสุด
 • มีฟังชั่น Max Hold และปิดเครื่องอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿3,500.00  ฿3,250.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to SDL600

เครื่องวัดเสียง Extech SDL600 Datalogger

 • ช่วงการวัดเสียง 30 ถึง 130 เดซิเบล
 • บันทึกข้อมูลได้ 20 ล้านข้อมูล ผ่านทาง SD Card
 • รองรับ SD Card ขนาด 1 กิกะไบต์ ถึง 16 กิกะไบต์
 • ความแม่นยำ ±1.4 เดซิเบล
 • ความละเอียด 0.1เดซิเบล
 • ฟังชั่น Min/Max/Max Hold และปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • ตรงตามมาตรฐาน ANSI and IEC 61672-1 Type 2

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿20,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to ST-107

Tenmars ST-107 เครื่องวัดเสียง (SPL, Leq, SEL)

 • ยี่ห้อสินค้า SOUNDTEK รุ่น ST-107
 • ช่วงการวัดเสียง 30dB ถึง 130dB
 • ช่วงความถี่ 31.5Hz ถึง 8KHz
 • ฟังชั่นวัดเสียงแบบ SPL,Leq,SEL,Lxyp,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeak,RT60
 • บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 32,000 ข้อมูล
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿23,000.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to ST-107S

SOUNDTEK ST-107S เครื่องวัดเสียง

 • ตรงตามมาตรฐาน JJG-188-2002 Class 2, IEC 61672-1 : 2002 Class 2
 • ช่วงการวัดเสียง 30 ถึง 130 เดซิเบล
 • บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 32,000 ข้อมูล
 • ฟังชั่นในการวัดเสียงแบบ SPL,Leq,SEL,Lxyp,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeak,RT60
 • ช่วงความถี่ 20 ถึง 8KHz
 • ยี่ห้อสินค้า SOUNDTEK รุ่น ST-107S

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿25,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 0563 8170

testo 816-1 เครื่องวัดเสียง

 • ช่วงการวัดเสียง 30 ถึง 130 dB
 • ความแม่นยำ ±1.4 dB ( 94 dB, 1 kHz)/ความละเอียด 0.1 dB
 • ตรงตามมาตรฐาน IEC 61672-1 class 2 และ ANSI S1.4 Type 2
 • วงจรถ่วงน้ำหนักความถี่ A และ C
 • บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 31,000 ข้อมูล
 • ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 0563 8155

เครื่องวัดระดับเสียง Testo 815 (32-130dB)

  • ช่วงการวัด 32dB ถึง 130dB
  • เครื่องวัดระดับเสียงสามารถเลือช่วงการวัดได้
  • ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 1.0dB
  • ค่าความละเอียด 0.1 dB
  • บันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุดในหน่วยความ
  • Frequency weighting to Characteristic A and C
  • สามารถตั้งค่าเวลาในการวัดเป็น Fast, Slow ที่ 125 ms และ 1s
  • ไมโครโฟนชนิดติดกับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงจากร่างกายมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 0563 8165

เครื่องวัดระดับเสียง Testo 816 (30-130dB)

 • ช่วงการวัดเสียง 30dB ถึง 130 dB
 • BarGraph display, Backlit display
 • สามารถวัดช่วงย่อยได้ 3 ช่วง
 • ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  +- 1 dB
 • ค่าความละเอียด 0.1 dB
 • สามารถตั้งค่าเวลาในการวัดเป็น Fast, Slow ที่ 125 ms และ 1s
 • สามารถต่อ Analog Output AC/DC ได้
 • ใช้พลังงานแบตเตอรี่ อายุการใช้งานนาน 15 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to HD600

เครื่องวัดเสียง Extech HD600 Datalogging Sound Level Meter

 • 30 to 130dB range with 1.4dB accuracy
 • Meets ANSI and IEC61672-1 Type 2 standards
 • Datalogging capability up to 20,000 records at speed from 1/sec to 1/59sec
 • Capture up to 10 reading/sec when connected to a PC
 • MIN/MAX, Data Hold, Auto power off

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿18,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM-103

Tenmars TM-103 เครื่องวัดเสียง+Datalogger

 • ช่วงการวัดเสียง 30 ถึง 130 เดซิเบล
 • ตรงตามมาตรฐาน IEC 61672, Type II
 • บันทึกข้อมูลได้ 14,000 ข้อมูล
 • พร้อมด้วยซอฟต์แวร์รองรับระบบปฏิบัติการ Windows
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 • ปรับย่านการวัดอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿6,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 407790A

Extech 407790A เครื่องวัดเสียง Octave Band Analyzer

 • ช่วงการวัดเสียง 30 ถึง 130 เดซิเบล
 • แสดงค่า Leq, LE,Lmax, Lmin, Lp, L05, L10, L50, L90, L95
 • บันทึกข้อมูล microSD card
 • พร้อมซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • ตอบสนองที่ย่านความถี่ 25Hz ถึง 10kHz
 • วงจรถ่วงน้ำหนักความถี่แบบ A, C และ Z weighting

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 407780A

Extech 407780A เครื่องวัดระดับเสียง

 • หน้าจอ LCD 4 หลักพร้อมกราฟแท่ง
 • แสดงค่าการวัดแบบ SPL, SPL MIN/MAX, SEL, and Leq
 • บันทึกข้อมูล 32,000 ข้อมูล
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB
 • ซอฟต์แวร์เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มาตรฐาน IEC 61672-1, 60651/60804 Type 2 และ ANSI S1.4 Type 2

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿41,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to SL355

Extech SL355 เครื่องวัดเสียงแบบ Noise Dosimeter

 • ช่วงการวัด (A/C Weighting) 60 ถึง 130 dB / 70 ถึง 140dB
 • ช่วงการวัด (C or Z (Linear) Peak) 60 ถึง 130dB / 93 ถึง 133dB
 • ช่วงการวัด (C or Z (Linear) Peak) 70 ถึง 140dB / 103 ถึง 143dB
 • โหมดเครื่องวัดเสียงทั่วไปมีการวัดค่าแบบ SPL, Leq, peak, SEL
 • คุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน IEC61252 ,ANSI S1.25(1992), IEC 60651-1979 Type 2, ANSI S1.4-1983 Type S (1)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿22,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to ST-130

Soundtek ST-130 Noise Dose Meter เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

 • Data includes Start/Stop Time, %Dose, TWA8, LEP, 8h, Leq, SEL, LN%, SPLMAX, SPLMIN, PeakMAX
 • Six built-in standard dose measurement setups: OSHA, MSHA, DOD, ACGIH, ISO85, ISO90
 • Display Range: 30 to 90dB; 50 to 110dB; 70 to 140dB
 • พร้อมด้วยซอฟต์แวร์รองรับ Windows XP / Vista / 7 / 8

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿16,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to SL400

เครื่องวัดเสียง Extech SL400 Noise Dosimeter

 • ยี่ห้อ Extech รุ่น SL400
 • บันทึกข้อมูลได้ 999,999 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดเสียง 30 ถึง 90 dB, 50 ถึง 110dB; C, Z Peak: 70 ถึง 140dB / C และ Z Peak: 90 ถึง 143dB
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Interface
 • พร้อมซอฟแวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรองรับ Windows® 7 และ 8

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿22,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to ST-105D

SOUNDTEK ST-105D Class 1 Sound Meter Datalogger

 • วิเคราะห์ความถี่เรียลไทม์แบบ 1/1และ 1/3 Octave Band
 • บันทึกข้อมูลได้ 12288 ข้อมูล
 • ช่วงความถี่ในการวัด 10Hz ถึง 20KHz.
 • ช่วงการวัดเสียง 25dB ถึง 140dB.
 • แสดงค่าการวัดแบบ Lxyp, (Lxyi), Lxeq,1s, Lxeq, T, LAE, E,Cpeak+, Cpeak- , LAFmax, LAFmin, LAFeqT, LASeqT, LAIeqT, Laeq(20Hz~200Hz)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿165,000.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to ST-109R

เครื่องวัดเสียง Class 1 SOUNDTEK ST-109R

 • ยี่ห้อสินค้า SOUNDTEK รุ่น ST-109R
 • ช่วงการวัดเสียง 30dB ถึง 130dB
 • Frequency range: 20Hz ถึง 16KHz
 • มี USB interface
 • Data stored up: 37,000 ข้อมูล
 • รองรับ Micro SD card ได้สูงสุด 32G

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to GM1356

BENETECH GM1356 เครื่องวัดเสียง+Datalogger

 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
 • เอาท์พุทแบบ PWM
 • ฟังชั่นปฏิทินแสดงเวลา วัน เดือน ปี
 • บันทึกข้อมูลได้ 4700 ข้อมูล
 • พร้อมซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมุล
 • ช่วงการวัด 30 ถึง 130 dBA และ 35 ถึง 130 dBC

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿2,300.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Menu

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี | โทรศัพท์: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Email: