เครื่องวัดอุณหภูมิและวัดความชื้น

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น คือเครื่องมือวัดที่ถูกใช้มากในอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตอบสนองการวัดอุณหภูมิและความชื้น
ที่หลากหลายได้มีการผลิตเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิขึ้นมามากมาย การวัดอุณหภูมิมีความสำคัญมาก
สำหรับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อวัดและควบคุมอุณหภูมิ การทำงานในขั้นตอนต่างๆ เช่นการวัดอุณหภูมิน้ำ, อาหาร, เครื่องยนต์ หรือการวัดอุณหภูมิที่มีความซับซ้อนเช่นการวัดอุณหภูมิของรอยเชื่อมของเครื่องเชื่อมเลเซอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. ตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ เช่นเครื่องวัดอุณหภูมิแถบโลหะคู่, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปรอท และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เช่นแบบความต้านทาน (เทอร์มิสเตอร์, RTD), Thermopiles (เทอร์โมคัปเปิล) และแบบสารกึ่งตัวนำ
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศประเภทต่างๆ
1. เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ Humidity Meter  เครื่องวัดปริมาณไอน้ำในอากาศการวัดความชื้นแบ่งออกเป็น (1.1) ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)  (1.2) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) (1.3) ความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity)
2. ไฮโกรมิเตอร์ Hygrometer สำหรับวัดความชื้นในอากาศ ไฮโกรมิเตอร์รุ่นใหม่นิยมใช้อุณหภูมิของการควบแน่น (Dew Point)
3. เครื่องวัดอุณหภูมิทางอุตุนิยมวิทยา สำหรับเก็บข้อมูลสถานะของบรรยากาศในเวลาที่กำหนด อุตุนิยมวิทยาคือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งทีไม่ใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แต่จะใช้อุปกรณ์สำหรับเฝ้าสังเกตการณ์ในภาคสนามแทน
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
Link to BT-3

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น BT-3

 • ยี่ห้อ Elitech รุ่น BT-3
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ (INDOOR) -30°C ~ +50°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ (OUTDOOR) -50°C+70°C
 • ช่วงการวัดความชื้น (INDOOR) 20% ถึง 99% RH
 • ความละเอียดของการวัดอุณหภูมิ 0.1°C
 • ความละเอียดของการวัดความชื้น 1%RH

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿750.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 445703

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Extech 445703

 • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60°C
 • ช่วงการวัดความชื้น 10 ถึง 85% RH
 • ค่าความผิดพลาด ±6%RH (ความชื้น), ±1°C (อุณหภูมิ)
 • มีฟังชั่น Max/Min และ Reset
 • เปลี่ยนหน่วยแสดงผลองศเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,690.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TH801

TH801 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

 • ยี่ห้อ Nicety รุ่น TH801
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 99%RH
 • ความแม่นยำ± 1 ºC (1.8 ºF ) ; ± 5 RH
 • ฟังชั่นตั้งค่าการตั้งปลุก
 • ฟังชั่นแสดงเวลาและปฏิทิน (เดือนและวันที่)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿450.00  ฿330.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HTC-1

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น รุ่น VOAKE HTC-1

 • ช่วงอุณหภูมิที่สามารถวัดได้: -10°C ถึง 50°C
 • ช่วงความชื้นที่สามารถวัดได้: 20%-99% RH
 • ความละเอียด 0.1°C/1% RH
 • ความแม่นยำ ±1°C /±5% RH
 • แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้
 • ฟังชั่นการตั้งปลุก
 • ฟังชั่นแสดงเวลาและปฏิทินแสดงผลวันที่

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿450.00  ฿330.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TH802A

TH802A เครื่องวัดอุณหภูมิ+ความชื้น

 • ยี่ห้อ Nicety รุ่น TH802A
 • วัดอุณหภูมิได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบ Indoor 0 ถึง 50 องศเซลเซียส
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบ Outdoor -20 ถึง 70 องศเซลเซียส
 • ช่วงการวัดความชื้น 20% ถึง 90% RH
 • สายโพรบวัดอุณหภูมิยาว 3 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿750.00  ฿570.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to AR807

Smart Sensor AR807 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

 • ยี่ห้อสินค้า Smart Sensor รุ่น AR807
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ Temperature Measuring Range: -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส
 • ความถูกต้องแม่นยำ Accuracy: ±1°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ Humidity Measuring Range: 20%RH ถึง 90%RH
 • ความถูกต้องแม่นยำ Accuracy: ±5%RH
 • แสดงอุณหภูมิ, ความชื้น และเวลาได้พร้อมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿390.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to AR867

Smart Sensor AR867 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 2 เซนเซอร์

 • ยี่ห้อสินค้า Smart Sensor รุ่น AR867
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Indoor): -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Outdoor): -50 ถึง 70 องศาเซลเซียส
 • ความถูกต้องแม่นยำ Accuracy: ±1°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ Humidity Measuring Range: 20%RH ถึง 99%RH
 • วัดอุณหภูมิได้ 2 จุด INDOOR และ OUTDOOR

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿690.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 0560 6230

testo 623 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

 • ยี่ห้อสินค้า testo รุ่น 623
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 14° ถึง 140 °F หรือ -10 ถึง +60 °C
 • ความถูกต้องแม่นยำ ±0.7 °F หรือ ±0.4 °C
 • ความละเอียด 0.1 °F หรือ 0.1 °C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %rH
 • ความถูกต้องแม่นยำ ±2 %rH

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 445713

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Extech 445713

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60°C
 • ช่วงการวัดความชื้น 10 ถึง 99% RH
 • ค่าความผิดพลาด ±5%RH (ความชื้น), ±1°C (อุณหภูมิ)
 • มีฟังชั่น Max/Min และ Reset
 • สายวัดอุณหภูมิแบบ Outdoor ยาว 89 เซ็นติเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 445815

ไฮโกรมิเตอร์+Dew Point Extech 445815 และ Humidity Alert

 • มีปุ่มปรับเทียบ (Calibration) ปรับได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น
 • ความยาวสายโพรบ 457มม.
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 99%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60°C
 • ความแม่นยำ ±4%RH และ ±1°C
 • ตั้งเตือนค่าความชื้นสัมพัทธ์ (%RH Alarm)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,150.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 445715

Extech 445715 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

 • มีปุ่มสำหรับปรับเทียบอุณหภูมิ
 • มีปุ่มสำหรับปรับเทียบความชื้นสัมพัทธ์
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 99%
 • ความแม่นยำ ±4%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 • ความแม่นยำ ±1 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,150.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RH520A-220

Extech RH520A-220 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแสดงผลแบบกราฟ+บันทึกค่าได้

 • แสดงผลข้อมูลอุณหภูมิ,ความชื้นและเวลาในรูปแบบกราฟ
 • ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ LabVIEW™คำนวณและสร้างกราฟ
 • หน้าจอแบบ LCD ปรับให้แสดงผลแบบแนวตั้งหรือแนวนอนนได้
 • บันทึกข้อมูลได้ 49,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10.0 ถึง 95.0%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -28.0 ถึง 60.0 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿10,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM20

เครื่องวัดอุณหภูมิ Extech TM20

 • ตั้งค่า Alarm Hi-LOW เพื่อแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำได้
 • สายยาว 2.9 เมตร, โพรบหรือหัววัดยาว 20มม.
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 70°C
 • ความแม่นยำ ±1°C และความละเอียด 0.1° °C
 • มีแม่เหล็กด้านหลังตัวเครื่องเพื่อยึดติดกับโลหะ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,000.00  ฿890.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM25

เครื่องวัดอุณหภูมิ Extech TM25

 • ตั้งค่า Alarm Hi-LOW เพื่อแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำได้
 • สายยาว 1.5 เมตร, โพรบหรือหัววัดยาว 105มม.
 • ตัวเครื่องกันน้ำ IP65
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 200°C
 • ความแม่นยำ ±1°C และความละเอียด 0.1° °C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,200.00  ฿990.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to WT-1

WT-1B เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอาหาร

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50°C ถึง 300°C
 • ความละเอียด 0.1°C
 • ความแม่นยำ ±1°C
 • โพรบทำจากสแตนเลสใช้วัดอาหารได้
 • แจ้งเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ
 • เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรืออื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿350.00  ฿290.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to GM1311

BENETECH GM1311 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอาหาร

 • เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิอาหาร
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 300 องศาเซลเซียส
 • ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 • โพรบสแตนเลสยาว 149.5 มิลลิเมตร
 • ขนาดของจอแสดงผล 44*18 มิลลิเมตร
 • ฟังชั่น Maximum/minimum

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿390.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM-730

Tenmars TM-730 ไฮโกรมิเตอร์

 • วัดความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิ, Wet bulb และอุณหภูมิจุดน้ำค้าง
 • อุณหภูมิอัพเดททุกๆ 500มิลลิวินาที
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • ความแม่นยำ ±1/ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 • ช่วงการวัดวัดความชื้น 1% ถึง 99%RH
 • ความแม่นยำ ±3.5%RH/ความละเอียด 0.1%RH

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿2,300.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM-188D

Tenmars TM-188D WBGT Meter (Datalogger)

 • สามารถวัดค่าอุณหภูมิในอากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์, Wet bulb globe temperature(WBGT),Black globe temperature(TG), Wet bulb(WET) และ Dew point(DEW)
 • ตั้งค่าแจ้งเตือน WBGT ได้
 • บันทึกข้อมูลได้ 12,000 ข้อมูล
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿6,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 431-5637

เทอร์โมมิเตอร์แบบมีแม่เหล็กด้านหลัง Magnetic Dial Thermometer

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0°C ถึง 120°C
 • มีแถบแม่เหล็กด้านหลังเพื่อยึดติดกับโลหะ
 • มีหน่วยการวัดแบบ °C และ °F
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่อง 63 มิลลิเมตร
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส
 • Magnetic Dial Thermometer

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to GM1312

GM1312 Thermocouple เทอร์โมมิเตอร์ 2 แชนแนล

 • วัดอุณหภูมิได้สูงสุดแบบ K-type 1372 องศาเซลเซียส
 • ฟังชั่น MAX/MIN/AVG
 • เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮต์
 • ขนาดหน้าจอ 2.4 นิ้ว
 • อินพุทเทอร์โมคัปเปิล แบบ 2 แชนแนล
 • พร้อมด้วยเทอร์โมคัปเปิล K-type 2 เส้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,100.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Menu

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี | โทรศัพท์: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Email: