เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer

เครื่องวัดความเร็วรอบ หรือ Tachometer คือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเร็วรอบของวัตถุ เช่นมาตรวัดในรถยนตร์ที่วัดความเร็วรอบต่อนาทีของเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนตร์ รูปแบบดั้งเดิมของเครื่องวัดความเร็วรอบมีลักษณะเป็นหน้าปัดพร้อมเข็มชี้วัดระดับ ซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยเครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอลที่แสดงผลเป็นตัวเลข มีการใช้งานเครื่องวัดความเร็วรอบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทางการแพทย์ โดยการวางอุปกรณ์คล้ายใบพัด เรียกว่า Haematachometer ในหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำ  แพทย์สามารถใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ประเมินอัตราการไหลเวียนของเลือดจากความเร็วของการหมุนใบพัด เพื่อวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการไหลเวียนเช่นหลอดเลือดอุดตัน
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
Link to GM8905

BENETECH GM8905 เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer

 • วัดความเร็วรอบได้สูงสุด 99999rpm
 • ฟังชั่น Maximum, minimum, average, ค่าการวัดล่าสุด
 • ระยะในการวัด 50 ถึง 500 มิลลิเมตร
 • Time base: quartz crystal
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
 • จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมแบคไลท์

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿990.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM-4100

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tenmars TM-4100

 • วัดความเร็วรอบแบบสัมผัสได้สูงสุด 19,999 รอบต่อนาที
 • วัดความเร็วรอบแบบไม่สัมผัสได้สูงสุด 99,999 รอบต่อนาที
 • จอแสดงผลแบบ LCD 6 ดิจิทพร้อมแบคไลท์
 • ระยะในการวัด 40 ถึง 500 มิลลิเมตร
 • บันทึกข้อมูลได้ 200 ข้อมูล
 • พร้อมด้วย Tenmars 4100K (Tool kit for contact measurement)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿5,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TM-4100D

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tenmars TM-4100D Datalogger

 • บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำได้ 200 ข้อมูล
 • บันทึกข้อมูลแบบ USB Datalogger ได้ 30,000 ข้อมูล
 • วัดความเร็วรอบแบบสัมผัสได้สูงสุด 19,999 รอบต่อนาที
 • วัดความเร็วรอบแบบไม่สัมผัสได้สูงสุด 99,999 รอบต่อนาที
 • จอแสดงผลแบบ LCD 6 digits พร้อมแบคไลท์
 • พร้อมด้วย Tenmars 4100K (Tool kit for contact measurement)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿8,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RPM33

Extech RPM33 เครื่องวัดความเร็วรอบ

 • วัดความเร็วรอบได้ทั้งแบบ Photo และ Contact
 • ช่วงการวัดความเร็วรอบแบบ Photo 2 ถึง 99,999 rpm
 • ช่วงการวัดความเร็วรอบแบบ Contact: 2 ถึง 20,000 rpm
 • ความแม่นยำ ±(0.05%rdg+1 digit)
 • ความละเอียด 0.1rpm
 • Sampling Time 0.5 วินาที > 120rpm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿7,700.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RPM10

Extech RPM10 เครื่องวัดความเร็วรอบ

 • มีอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 315°C
 • ช่วงการวัดความเร็วรอบแบบ Photo 10 ถึง 99,999 rpm
 • ช่วงการวัดความเร็วรอบแบบ Contact: 0.5 ถึง 20,000 rpm
 • ความแม่นยำ ±(0.05%rdg+1 digit)
 • ความละเอียด 0.1rpm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿12,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to RPM40

Extech RPM40 เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัสและเลเซอร์

 • หน่วยการวัดเป็น RPM, inches/min, ft/min, m/min
 • จอแสดงผลแบบ LCD
 • ช่วงการวัดแบบเลเซอร์ 5 ถึง 99,999RPM
 • ช่วงการวัดแบบสัมผัส 0.5 ถึง 19,999RPM
 • ความแม่นยำ 0.05% rdg +1 digit

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿7,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 0560 0460

Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ Testo 460

  • เครื่องวัดความเร็วรอบโดยใช้หลักการวัดแบบ Optical สามารถวัดความเร็วรอบได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัสดุที่จะวัด
  • ช่วงการวัด +100 ถึง +29,999 rpm
  • ค่าความคลาดเคลื่อน +/- 0.02 % ของค่าที่วัดได้+1 digit
  • ค่าความละเอียดในการวัด
  • 0.1 rpm (ที่ช่วงการวัด +100 ถึง +999.9 rpm)
  • 1 rpm (ที่ช่วงการวัด +1000 ถึง +29,999 rpm)
  • Tachometer ความไวในการอ่านค่าได้ 0.5 วินาที
  • แสดงค่าการวัดในหน่วย rpm, rps ได้
  • ตั้งค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุดได้
  • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 20 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 461950

Extech 461950 Panel Mount Tachometer

 • ช่วงการวัดความเร็วรอบ 5 ถึง 99,990rpm
 • ความแม่นยำ 0.05% + 1ดิจิท
 • ความละเอียด 0.1rpm (5 ถึง 1000rpm)
 • จอแสดงผลแบบ LED ขนาดใหญ่ 4 ดิจิท
 • จอแสดงผลอัพเดท 1 ครั้งต่อวินาที (rpm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿5,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to DT2236B

DT2236B เครื่องวัดความเร็วรอบ

 • วัดได้แบบสัมผัส (Contact) และแบบไม่สัมผัส (Photo)
 • ระยะในการวัด 50 ถึง 500 มิลลิเมตร
 • ช่วงในการวัดแบบไม่สัมผัส (Photo) 2.5 ถึง 99,999RPM
 • ช่วงในการวัดแบบสัมผัส (Contact) 0.5 ถึง 19,999RPM
 • ช่วงในการวัด Surface Speed 0.05 ถึง 1,999.9(m/min)
 • ความละเอียดในการวัด 0.01 RPM ถึง 1 RPM หรือ 0.01 ถึง 0.1m/min

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to DT2350PA

DT2350PA Stroboscope สโตรโบสโคป

 • ช่วงการวัด 50 ถึง 12,000 FPM
 • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 0.4 นิ้ว (5 ดิจิท)
 • หน้าการวัด Flashes per Minute (FPM)
 • ความละเอียด 0.1 FPM (50 ถึง 999.9 FPM)
 • ความละเอียด 1 FPM (มากกว่า1000 FPM)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to DT2350PB

DT2350PB Stroboscope สโตรโบสโคป

 • ช่วงการวัด 50 ถึง 40,000 FPM
 • หน้าการวัด Flashes per Minute (FPM)
 • ความละเอียด 0.1 FPM (50 ถึง 999.9 FPM)
 • ความละเอียด 1 FPM (มากกว่า1000 FPM)
 • ความแม่นยำ ±(0.05%n + 1d)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to DT2350PC

DT2350PC Stroboscope สโตรโบสโคป

 • ช่วงการวัด 50 ถึง 20,000 FPM
 • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 0.4 นิ้ว (5 ดิจิท)
 • ความละเอียด 0.1 FPM (50 ถึง 999.9 FPM)
 • ความละเอียด 1 FPM (มากกว่า1000 FPM)
 • Sampling Time 0.3 วินาที

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to DT2350PD

DT2350PD Stroboscope สโตรโบสโคป

 • ช่วงการวัด 50 ถึง 30,000 FPM
 • ความแม่นยำ ±(0.05%n + 1d)
 • หน้าการวัด Flashes per Minute (FPM)
 • ความละเอียด 0.1 FPM (50 ถึง 999.9 FPM)
 • ความละเอียด 1 FPM (มากกว่า1000 FPM)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to DT2350PE

DT2350PE Stroboscope สโตรโบสโคป

 • เหมาะสำหรับงานสิ่งพิมพ์และสิ่งทอ
 • ช่วงการวัด 50 ถึง 2,000 FPM
 • ความละเอียด 0.1 FPM (50 ถึง 999.9 FPM)
 • ความละเอียด 1 FPM (มากกว่า1000 FPM)
 • ความแม่นยำ ±(0.05%n + 1d)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to 461750

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส Extech 461750 PocketTach

 • ช่วงการวัดแบบ rpm 110 ถึง 20,000rpm
 • ปรับย่านการวัดอัตโนมัติ
 • ความแม่นยำ 0.1%
 • ปุ่ม Hold หยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า
 • ความละเอียดสูงสุด 0.001

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿5,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 461995

Extech 461995 เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัสและเลเซอร์

 • ช่วงการวัดแบบเลเซอร์ 10 ถึง 99,999RPM
 • ช่วงการวัดแบบสัมผัส 0.5 ถึง 20,000RPM
 • ความแม่นยำ 0.05% rdg +1 digit
 • Sampling Time: 1 Sec > 60rpm
 • ความละเอียด 0.1rpm (1000rpm)
 • ระยะที่เหมาะแก่การวัด 50 ถึง 2,000 มิลลิเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿11,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 461825

Extech 461825 Combination Photo Tachometer, Stroboscope

 • ช่วงการวัดแบบ Photo 0.5 ถึง 20,000RPM
 • ช่วงการวัดแบบ Strobe 5 ถึง 99,999RPM
 • Time base แบบ quartz crystal ให้ความแม่นยำสูง
 • บันทึกค่าล่าสุด, สูงสุดและต่ำสุด
 • วัดค่าความเร็วรอบแบบ Photo Tachometer และ Stroboscope
 • ปรับ Flash rate ได้ 3 ย่านการวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿12,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 461895

Extech 461895 เครื่องวัดความเร็วรอบ

 • ช่วงการวัดความเร็วรอบแบบ Photo 5 ถึง 99,999 rpm
 • ช่วงการวัดความเร็วรอบแบบ Contact 0.5 ถึง 19,999 rpm
 • Sampling Time ทุกๆ 1 วินาที
 • ฟังชั่นเก็บค่าล่าสุด, สูงสุดและต่ำสุด
 • จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 0.4 นิ้ว 5 digit
 • Time base แบบ Quartz crystal

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿9,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to 461880

Extech 461880 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน+เครื่องวัดความเร็วรอบ

 • ช่วงการวัด Acceleration 656ft/s2, 200m/s2, 20.39g (peak)
 • ช่วงการวัด Velocity 7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s (peak)
 • ช่วงการวัด Displacement 0.078in, 2mm (peak-to-peak)
 • ช่วงการวัดแบบ Photo 10 ถึง 99,999rpm
 • ช่วงกรวัดแบบ Contact 0.5 ถึง 19,999rpm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿35,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Menu

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี | โทรศัพท์: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Email: