เครื่องวัดคลอรีน Chlorine Meter

เครื่องวัดค่าคลอรีน (Chlorine Meter) คือเครื่องมือสำหรับหาระดับของคลอรีนในน้ำ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ส่วนในล้านส่วน (ppm)
คลอรีนแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. Free Chlorine คือประเภทของคลอรีนที่เรามักจะทดสอบเพื่อหาระดับของคลอรีนที่เหมาะสมในน้ำ โดยทั่วไประดับ Free Chlorine ในน้ำดื่มจะอยู่ที่ 0.2 ถึง 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาจจะสูงได้ถึง 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. Combined Chlorine คือคลอรีนที่ได้ฆ่าเชื้อในน้ำไปแล้ว ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออีกต่อไป
3. Total Chlorine คือผลรวมของ Free Chlorine และ Total Chlorine
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
Link to CL200

Extech CL200 เครื่องวัดค่าคลอรีนแบบ Total Chlorine

 • ช่วงการวัด Total chlorine 0.01ppm ถึง 10.00ppm
 • ความละเอียด 0.01ppm
 • ความแม่นยำ ±10% of reading ±0.01ppm
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -5 to 90 องศาเซลเซียส
 • ปรับเทียบอัตโนมัติ
 • ตัวเครื่องกันน้ำระดับ IP67

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿6,700.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI701

เครื่องวัดคลอรีน Hanna HI701 Free Chlorine

 • ช่วงการวัด Free คลอรีน 0.00 ถึง 2.50 ppm (mg/L)
 • ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)
 • ความแม่นยำ @ 25°C ±0.03 ppm ±3% of reading
 • Light Source LED @ 525 nm
 • Light Detector Silicon photocell
 • หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,600.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI711

เครื่องวัดคลอรีน Hanna HI711 Total Chlorine

 • ช่างการวัด Total Chlorine 0.00 ถึง 3.50 ppm (mg/L)
 • ความแม่นยำ ±0.03 ppm ±3% of reading
 • ความละเอียด 0.01 ppm, 350 points
 • หน้จอแสดงผลแบบ LCD
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
 • หลัการทำงาน USEPA method 330.5, DPD method

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI771

เครื่องวัดคลอรีน Hanna HI771 High Range Total Chlorine (0 ถึง 500 ppm)

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI771
 • เครื่องวัดคลอรีนแบบ Total Chlorine ย่านสูง
 • ช่วงการวัดคลอรีนแบบ Total 0 ถึง 500 ppm
 • ความละเอียด 1 ppm
 • ความแม่นยำ @ 25°C/77°F ±3 ppm ±5% of reading
 • ตัวเครื่องมีขนาดเล็กใช้งานง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI762

Hanna HI762 เครื่องวัดคลอรีน Free Chlorine (0 ถึง 500 ppb)

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI762
 • เครื่องวัดคลอรีนช่วงต่ำแบบ Free Chlorine
 • ช่วงการวัดคลอรีน (แบบ Total) 0 ถึง 500 ppb
 • ความละเอียด 1 ppb
 • ความแม่นยำ ±20 ppb ±4% of reading
 • Light Source LED @ 525 nm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI761

เครื่องวัดคลอรีน Hanna HI761 Low Range Total Chlorine (0 ถึง 500 ppb)

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI761
 • ช่วงการวัดคลอรีน (แบบ Total) 0 ถึง 500 ppb
 • ความละเอียด 1 ppb
 • ความแม่นยำ ±5 ppb ±5% of reading
 • เครื่องวัดคลอรีนแบบ Total Chlorine ย่านต่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,500.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI96771

Chlorine Meter Hanna HI96771 High Range เครื่องวัดคลอรีน

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96771
 • ช่วงการวัดคลอรีน (แบบ Free Chlorine) 0.00 ถึง 5.00 mg/L (ppm)
 • ช่วงการวัดคลอรีน (แบบ Ultra High Range ) 0 ถึง 500 mg/L (ppm)
 • ความแม่นยำ (แบบ Free Chlorine) ±0.03 mg/L ±3% of reading
 • ความละเอียด (แบบ Free Chlorine) 0.01 หรือ 0.10 ppm
 • ความละเอียด (แบบ Ultra High Range ) 1 หรือ 10 ppm

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿16,800.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI96711

เครื่องวัดคลอรีน Hanna HI96711

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96711
 • วัดคลอรีนได้ทั้งแบบ Free และ Total Chlorine
 • ช่วงการวัดคลอรีนแบบ Free Chlorine 0.00 to 5.00 mg/L
 • ช่วงการวัดคลอรีนแบบ Total Chlorine 0.00 to 5.00 mg/L
 • ความแม่นยำ ±0.03 mg/L ±3% of reading ที่อุณหภูมิ 25°C
 • แหล่งกำเนิดแสง Tungsten lamp

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿16,800.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI96734

เครื่องวัดคลอรีน Hanna HI96734 Free และ Total Chlorine High Range

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96734
 • วัดคลอรีนได้ทั้งแบบ Free และ Total ช่วงสูง (High Range)
 • ช่วงการวัดคลอรีนแบบ Free และ Total Chlorine: 0.00 ถึง 10.00 mg/L (ppm) Cl2
 • ความละเอียด 0.01 mg/L จาก 0.00 ถึง 3.50 mg/L และ 0.10 mg/L above 3.50 mg/L
 • ความแม่นยำ ±0.03 mg/L ±3% of reading

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿16,800.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI96711C

Hanna HI96711C Free and Total Chlorine เครื่องวัดคลอรีน

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96711C
 • วัดคลอรีนได้ทั้งแบบ Free และ Total
 • พร้อมกล่องพลาสติกแข็งอย่างดี
 • ช่วงการวัดคลอรีนแบบ Free Chlorine 0.00 to 5.00 mg/L
 • ช่วงการวัดคลอรีนแบบ Total Chlorine 0.00 to 5.00 mg/L
 • ความละเอียด 0.01 mg/L และ 0.10 mg/L

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿21,000.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to EX900

Extech EX900 แบบ 4-in-1 คลอรีน, พีเอช, โออาร์พีและอุณหภูมิ

 • ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00pH
 • ช่วงการวัด ORP (mV) -999 ถึง 999mV
 • ช่วงการวัด Chlorine (ppm) 0.01 ถึง 10.00ppm
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -5 ถึง 90°C
 • ความละเอียดสูงสุด 0.01pH, 1mV, 0.01ppm, 0.1°
 • บันทึกข้อมูลได้ 15 ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿8,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to EX800

Extech EX800 แบบ 3-in-1 คลอรีน, พีเอชและอุณหภูมิ

 • สามารถวัดค่า pH, คลอรีน และอุณหภมิ °C หรือ °F
 • ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00pH
 • ช่วงการวัด Chlorine (ppm) 0.01 ถึง 10.00ppm
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -5 ถึง 90°C
 • ความละเอียดสูงสุด 0.01pH, 0.01ppm, 0.1°
 • บันทึกข้อมูลได้ 15 ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿7,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to CL500

Extech CL500 เครื่องวัดค่าคลอรีน Free และ Total Chlorine

 • ช่างการวัดค่าคลอรีน 0.01 ถึง 3.50ppm
 • ความละเอียด 0.01ppm
 • ความแม่นยำ ±0.02ppm @ 1ppm
 • Light source LED, 525nm
 • หลักการทำงาน USEPA Method และ 4500-Cl-G สำหรับน้ำดื่ม
 • จุดสอบเทียบ 2 จุดสำหรับ Free และ Total Chlorine

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿19,700.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI96701

เครื่องวัดคลอรีน Hanna HI96701 Free Chlorine

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96701
 • วัดคลอรีนแบบ Free Chlorine
 • ช่วงการวัด Free Chlorine 0.00 to 5.00 mg/L
 • ความละเอียด 0.01 mg/L และ 0.10 mg/L
 • ความแม่นยำ ±0.03 mg/L ±3% of reading
 • Cooling Lamp Indicator เพื่อความแม่นยำของค่าที่ได้การจากวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿16,800.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI96761

Hanna HI96761 เครื่องวัดคลอรีนช่วงต่ำ Total Chlorine (0.000 ถึง 0.500ppm)

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96761
 • ช่วงการวัดคลอรีน (แบบ Total) 0.000 ถึง 0.500 mg/L (ppm)
 • ความละเอียด 0.001 mg/L (ppm)
 • ความแม่นยำ ±0.020 mg/L ±3% of reading
 • เครื่องวัดคลอรีนแบบ Total Chlorine ช่วงต่ำ
 • ตัวเครื่องมีขนาดเล็กใช้งานง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿16,800.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI96762

เครื่องวัดคลอรีนช่วงต่ำ Free Chlorine Hanna HI96762 (0.000 ถึง 0.500ppm)

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96762
 • เครื่องวัดคลอรีนแบบ Free Chlorine ช่วงต่ำ
 • ช่วงการวัดคลอรีน 0.000 ถึง 0.500 mg/L (ppm)
 • ความละเอียด 0.001 mg/L (ppm)
 • ความแม่นยำ ±0.020 mg/L ±3% of reading
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿16,800.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI96738

เครื่องวัดคลอรีนไดออกไซด์ Hanna HI96738 Chlorine Dioxide

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96738
 • ช่วงการวัดคลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide) 0.00 ถึง 2.00 mg/L (ppm)
 • ความละเอียด 0.01 mg/L (ppm)
 • ความแม่นยำ ±0.10 mg/L ±5% of reading
 • ฟังชั่นการสอบเทียบโดยผู้ใช้งาน
 • เครื่องเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาดในการใช้งาน (Error messages)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿16,800.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to TB400

เครื่องวัดความขุ่น Extech TB400

 • ช่วงการวัดความขุ่น (NTU) 0.00 ถึง 50.00 NTU, 50 ถึง1000 NTU
 • ความละเอียด 0.01 NTU
 • ความแม่นยำ ±5% FS หรือ ±0.5 NTU
 • สอบเทียบได้ 2 จุด
 • แหล่งกำเนิดแสง LED, 850nm
 • ตรงตามมาตรฐาน ISO7027

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

☎ โทรขอใบเสนอราคา

Free shipping

Link to HI96724

เครื่องวัดคลอรีนอิสระ และ Total Chlorine Hanna HI96724

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96724
 • ช่วงการวัดคลอรีนอิสระ 0.00 to 5.00 mg/L
 • ช่วงการวัดคลอรีน Total 0.00 to 5.00 mg/L
 • ความละเอียด 0.01 mg/L และ 0.10 mg/L
 • ความแม่นยำ ±0.03 mg/L ±3% of reading
 • ฟังชั่นการสอบเทียบโดยผู้ใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿16,800.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Link to HI96725

Hanna HI96725 เครื่องวัดคลอรีน Cyanuric Acid และ pH

 • ยี่ห้อสินค้า Hanna รุ่น HI96725
 • ช่วงการวัด Cyanuric Acid 0 to 80 mg/L (ppm) cyanuric acid
 • ความละเอียด 1 mg/L
 • ความแม่นยำ ±1 mg/L ±15% of reading
 • ช่วงการวัดคลอรีน 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Cl2
 • ช่วงการวัด pH 6.5 to 8.5 pH

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿18,900.00

☎ โทรขอใบเสนอราคา Free shipping

Menu

สินค้าทุกชิ้นจัดส่งฟรี | โทรศัพท์: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Email: