twitter

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ตาชั่ง

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล หรือตาชั่งดิจิตอล คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการหาค่าน้ำหนักของมวลของวัตถุ หรือสสาร เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลมักจะมีขนาดกะทัดรัด ทนทน และมีความแม่นยำสูงกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักประเภทอื่นๆ  เช่น เครื่องชั่งแบบเข็ม หรือตาชั่งแบบสปริง เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน หรือตาชั่งแบบตุ้มถ่วง ซึ่งจะให้ค่าการชั่งน้ำหนักที่แตกต่างกัน ไม่เสถียร เมื่อเครื่องชั่งถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ประเภทของเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักคน ถูกใช้สำหรับชั่งน้ำหนักบุคคลเพื่อวัดค่าต่างๆ เช่น ไขมัน ดัชนีมวลกาย มวลกล้ามเนื้อ อัตราส่วนน้ำกับน้ำหนักตัว ปัจจุบันเครื่องชั่งน้ำหนักคน มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลายเช่นการทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน,  การเก็บข้อมูลแบบ cloud storage, การติดตามการออกกำลังกาย
เครื่องชั่งแบบสเตรนเกจ เป็นเครื่องชั่งแบบสปริงในเวอร์ชั่นอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องชั่งสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต พบเห็นได้ทั่วไปในร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป สามารถพิมพ์ฉลากหรือและใบเสร็จรับเงินได้

โดยทั่วไปตาชั่งดิจิตอล ต้องการกระแสและแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหลายรูปแบบเช่น ไฟบ้าน แบตเตอรี่ และโซลาร์เซลล์ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ตาชั่งดิจิตอลถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ชั่งเครื่องปรุงอาหารในครัว ถึงการชั่งที่ต้องการความละเอียดสูงของสสารในห้องปฏิบัติการ
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลส่วนมาก วัดค่าจากเกจจ์วัดแรงตึงเครียดภายในตัวเครื่อง ซึ่งประกอบไปด้ยแผ่นฟอยล์บางๆ ที่นำกระแสไฟฟ้าและไวต่อการเปลี่ยนรูป ถูกติดกับกับพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่น เมื่อน้ำหนักถูกวางลงบนตาชั่งดิจิตอล กลไกลต่างภายในเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลจะกระจายน้ำหนักลงบนเกจจ์วัดแรงตึงเครียด  เมื่อน้ำหนักกดลงบนพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่น การเปลี่ยนรูปของฟอยล์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสไฟฟ้า กลไกอื่นๆภายในตัวเครื่องสามารถแปลงระดับของการเปลี่ยนรูปของฟอยล์และการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า เป็นค่าน้ำหนักของวัตถุ

การตอบสนองที่รวดเร็วของเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน เครื่องชั่งดิจิตอลที่ถูกใช้โดยคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำสูง ความแตกต่างเพียงไม่กี่กรัม ในบางกรณีอาจจะไม่ใช่นัยสำคัญ ตาชั่งอาหาร ถูกใช้หาค่าน้ำหนักของมวลที่เล็กกว่า ความแตกต่างเพียงไม่กี่กรัมอาจทำให้รสชาติอาหารไม่อร่อย เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลที่ใช้ในร้านค้า จะต้องให้ความแม่นยำสูงเพราะผู้ชื้อสินค้าจะจ่ายเงินตามน้ำหนักของสินค้า
เครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้ในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้สำหรับเคมี ฟิสิกส์ และการวิจัยทางการแพทย์จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำเป็นพิเศษ โดยทั่วไปเครื่องชั่งประเภทนี้ มักจะมีกระจกล้อมรอบเอาไว้เพื่อป้องกันเครื่องชั่งและมวลที่ต้องการชั่งจากอากาศภายนอก
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
Link to SC600

เครื่องชั่งดิจิตอล Extech SC600

  • ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 600 กรัม (21.164 ออนซ์)
  • ความละเอียด 0.01 กรัม หรือ 0.0005 ออนซ์
  • ความแม่นยำ ±0.05%
  • ฟังชั่นการนับจำนวน
  • ฟังชั่น TARE ปรับค่าเครื่องชั่งให้เป็นศูนย์
  • Built-in bubble level with adjustable rubber pads

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Menu

โทร: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Fax: 02-539-3613 | Email: