twitter

Weather Station เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน

Oregon Scientific RGR126 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

Oregon Scientific RGR126 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

 • ระยะในการส่งข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุด 100 เมตร
 • เทน้ำทิ้งอัตโนมัติ
 • ช่วงการวัดปริมาณน้ำฝนรวมทั้งหมด 0-999.99 นิ้ว
 • ช่วงการวัดปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 9 วันหรือแบบวันต่อวัน 0-99.99 นิ้ว
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิภายในอาคาร -5 ถึง 50°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิภายนอกอาคาร -30 ถึง 60°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Davis 6250 Vantage Vue เครื่องวัดสภาพอากาศ

Davis 6250 Vantage Vue เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 2 mph (3 km/h) ถึง mph (241 km/h)
 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเทน้ำอัตโนมัติและมีความละเอียด 0.1 นิ้ว
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 65°C
 • ส่งสัญญานได้ไกลสูงสุด 300 เมตร
 • ชุดเซ็นเซอร์มีขนาดเล็ก ติดตั้งในสวนหลังบ้านหรือหลังคาได้
 • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่แบคอัพ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Davis 6152 Vantage Pro2 เครื่องวัดสภาพอากาศ

Davis 6152 Vantage Pro2 เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเทน้ำอัตโนมัติและมีความละเอียด 0.01 นิ้ว
 • รวมเซ็นเซอร์ทุกอย่างไว้ในชุดเดียว
 • พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุดเซ็นเซอร์พร้อมด้วยแบตเตอรี่แบคอัพอายุการใช้งาน 1ถึง 2 ปี
 • ส่งสัญญานได้ไกลสูงสุด 300 เมตร
 • ความถี่ที่ใช้รับส่งข้อมูล 902 ถึง 928 MHz
 • ช่วงในการวัดความเร็วลมสูงสุด 170 mph

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Davis 6510USB ชุดซอฟต์แวร์สำหรับ Vantage Pro2 หรือ Vantage Vue

Davis 6510USB ชุดซอฟต์แวร์สำหรับ Vantage Pro2 หรือ Vantage Vue

 • ดาวน์โหลดข้อมูลจาก Data Logger เข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์
 • สร้างกราฟข้อมูล
 • สร้างรายงานสภาพอากาศ
 • สร้างรายงานสภาพอากาศในรูปแบบ NOAA
 • ใช้ได้กับ Windows 98SE/2000/ME/XP/Win7

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Menu

โทร: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Fax: 02-539-3613 | Email:

Ribbon Ribbon-Small