twitter

Weather Station เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ST-1041 Weather Station+Software

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ST-1041 Weather Station+Software

 • พร้อม CD ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ย่านการวัดปริมาณน้ำฝน 0 ถึง 9,999 มิลลิเมตร
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ Outdoor -40°C ถึง +60°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 90%
 • ย่านการวัดความกดอากาศ 750hpa ถึง 1,100hpa
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0 ถึง 50 เมตรต่อวินาที

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿7,700.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดสภาพอากาศ ST-1030 Weather Station

เครื่องวัดสภาพอากาศ ST-1030 Weather Station

 • ย่านการวัดปริมาณน้ำฝน 0 ถึง 9,999 มิลลิเมตร
 • ย่านการวัดความกดอากาศ 750hpa ถึง 1,100hpa
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบภายในอาคาร 0°C ถึง +50°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบภายนอกอาคาร -40°C ถึง +60°C
 • ความถูกต้องแม่นยำของค่าที่ได้จากวัด ±1.0°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 90%

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿5,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Davis 6250 Vantage Vue เครื่องวัดสภาพอากาศ

Davis 6250 Vantage Vue เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 2 mph (3 km/h) ถึง mph (241 km/h)
 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเทน้ำอัตโนมัติและมีความละเอียด 0.1 นิ้ว
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 65°C
 • ส่งสัญญานได้ไกลสูงสุด 300 เมตร
 • ชุดเซ็นเซอร์มีขนาดเล็ก ติดตั้งในสวนหลังบ้านหรือหลังคาได้
 • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่แบคอัพ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Davis 6152 Vantage Pro2 เครื่องวัดสภาพอากาศ

Davis 6152 Vantage Pro2 เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเทน้ำอัตโนมัติและมีความละเอียด 0.01 นิ้ว
 • รวมเซ็นเซอร์ทุกอย่างไว้ในชุดเดียว
 • พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุดเซ็นเซอร์พร้อมด้วยแบตเตอรี่แบคอัพอายุการใช้งาน 1ถึง 2 ปี
 • ส่งสัญญานได้ไกลสูงสุด 300 เมตร
 • ความถี่ที่ใช้รับส่งข้อมูล 902 ถึง 928 MHz
 • ช่วงในการวัดความเร็วลมสูงสุด 170 mph

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Davis 6510USB ชุดซอฟต์แวร์สำหรับ Vantage Pro2 หรือ Vantage Vue

Davis 6510USB ชุดซอฟต์แวร์สำหรับ Vantage Pro2 หรือ Vantage Vue

 • ดาวน์โหลดข้อมูลจาก Data Logger เข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์
 • สร้างกราฟข้อมูล
 • สร้างรายงานสภาพอากาศ
 • สร้างรายงานสภาพอากาศในรูปแบบ NOAA
 • ใช้ได้กับ Windows 98SE/2000/ME/XP/Win7

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Menu

โทร: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Fax: 02-539-3613 | Email:

Ribbon Ribbon-Small