twitter

เครื่องวัดอุณหภูมิและวัดความชื้น

เครื่องวัดอุณหภูมิ คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิหรือระดับของความร้อนโดยใช้หลักการวัดที่แตกต่างกันมากมาย แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบบดิจิตอลซึ่งมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล และมีโพรบติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่อง พกพาได้สะดวกสามารถแสดงผลอุณหภูมิได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์  เมื่อคุณต้องการที่จะเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ใช้งานมีสิ่งที่คุณจะต้อง พิจารณามากเช่นช่วงการวัดอุณหภูมิ, ความละเอียด, ความถูกต้องของที่ได้จากการวัด นอกเหนือจากนี้คุณควรพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่คุณจะนำเครื่องวัดอุณหภูมิไปใช้ ให้เหมาะสม
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นประเภทต่างๆ
1. Humidity Meter (เครื่องวัดความชื้น)
Humidity Meter คือเครื่องวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ โดยไอน้ำคือสถานะที่เป็นก๊าซของน้ำซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ความชื้นจะเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้างหรือหมอก การวัดความชื้นแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 1.1ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)  1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 1.3 ความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity)
2. ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer)
ไฮโกรมิเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นในอากาศ ไฮโกรมิเตอร์รุ่นใหม่นิยมใช้อุณหภูมิของการควบแน่น (Dew Point) หรือการเปลี่ยนแปลงประจุหรือความต้านทางไฟฟ้าเพื่อคำนวณหาค่าความชื้นที่แตกต่างกัน
3. เครื่องวัดอุณหภูมิในทางอุตุนิยมวิทยา
เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บมูลสถานะของบรรยากาศในเวลาที่กำหนด อุตุนิยมวิทยาคือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งทีไม่ใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แต่จะใช้อุปกรณ์สำหรับเฝ้าสังเกตการณ์ในภาคสนามแทน ตัวแปรที่สำคัญสองอย่างที่ทำให้การวัดสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องคือลมและความชื้นในอากาศ
ประเภทของเครื่องมือในทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ เช่น (3.1) บารอมิเตอร์สำหรับวัดความกดอากาศ (3.2) อะนิโมมิเตอร์สำหรับวัดความเร็วลม (3.3) ไฮโกรมิเตอร์สำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์และค่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ( Dew Point) (3.4) ไพรานอมิเตอร์ (Pyranometer) เป็นเครื่องมือวัดการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์บนพื้นผิวระนาบ (3.5) ซีโลมิเตอร์ (Ceilometers) คือเครื่องมือที่ใช้เลเซอร์วัดค่าระดับความสูงของฐานเมฆ และสามารถวัดความเข้มข้นของละอองภายในชั้นบรรยากาศ
4. เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิมีดังต่อไปนี้
(4.1) เทอร์โมคัปเปิล (4.2) เทอร์มิสเตอร์ (4.3) เทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ (4.4) ไพรอมิเตอร์ (4.5) รังสีอินฟาเรด
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
TH801 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

TH801 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

 • ยี่ห้อ Nicety รุ่น TH801
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 99%RH
 • ความแม่นยำ± 1 ºC (1.8 ºF ) ; ± 5 RH
 • ฟังชั่นตั้งค่าการตั้งปลุก
 • ฟังชั่นแสดงเวลาและปฏิทิน (เดือนและวันที่)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿450.00  ฿350.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น รุ่น VOAKE HTC-1

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น รุ่น VOAKE HTC-1

 • ช่วงอุณหภูมิที่สามารถวัดได้: -10°C ถึง 50°C
 • ช่วงความชื้นที่สามารถวัดได้: 10%-99% RH
 • ความละเอียด 0.1°C/1% RH
 • ความแม่นยำ ±1°C /±5% RH
 • แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้
 • ฟังชั่นการตั้งปลุก
 • ฟังชั่นแสดงเวลาและปฏิทินแสดงผลวันที่

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿450.00  ฿350.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

TH802A เครื่องวัดอุณหภูมิ+ความชื้น

TH802A เครื่องวัดอุณหภูมิ+ความชื้น

 • ยี่ห้อ Nicety รุ่น TH802A
 • วัดอุณหภูมิได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor
 • ช่วงกายวัดอุณหภูมิแบบ Indoor 0 ถึง 50 องศเซลเซียส
 • ช่วงกายวัดอุณหภูมิแบบ Outdoor -20 ถึง 70 องศเซลเซียส
 • ช่วงการวัดความชื้น 20% ถึง 90% RH
 • สายโพรบวัดอุณหภูมิยาว 3 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿750.00  ฿690.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น BT-3

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น BT-3

 • ยี่ห้อ Elitech รุ่น BT-3
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ (INDOOR) -30°C ~ +50°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ (OUTDOOR) -50°C+70°C
 • ช่วงการวัดความชื้น (INDOOR) 20% ถึง 99% RH
 • ความละเอียดของการวัดอุณหภูมิ 0.1°C
 • ความละเอียดของการวัดความชื้น 1%RH

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿750.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Extech 445703

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Extech 445703

 • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60°C
 • ช่วงการวัดความชื้น 10 ถึง 85% RH
 • ค่าความผิดพลาด ±6%RH (ความชื้น), ±1°C (อุณหภูมิ)
 • มีฟังชั่น Max/Min และ Reset
 • เปลี่ยนหน่วยแสดงผลองศเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿2,400.00  ฿1,700.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น testo 608-H1

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น testo 608-H1

  • ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 95 %RH
  • อุณหภูมิ 0 ถึง +50 °C -20 C ถึง +50 C
  • ค่าความละเอียด ความชื้นสัมพัทธ์ 0.1 %RH อุณหภูมิ 0.1 °C
  • ค่าความคลาดเคลื่อน ความชื้นสัมพัทธ์ +/- 3 %RH
  • ค่าความคลาดเคลื่อน อุณหภูมิ +/- 0.5 °C (at 25 °C)
  • แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด และค่า dew point ได้
  • ระยะเวลาในการวัดหรือเปลี่ยนแปลงค่า 18 วินาที
  • จอแสดงผล 2 บรรทัด แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิได้พร้อมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Extech 445713

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Extech 445713

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60°C
 • ช่วงการวัดความชื้น 10 ถึง 99% RH
 • ค่าความผิดพลาด ±5%RH (ความชื้น), ±1°C (อุณหภูมิ)
 • มีฟังชั่น Max/Min และ Reset
 • สายวัดอุณหภูมิแบบ Outdoor ยาว 89 เซ็นติเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

ไฮโกรมิเตอร์+Dew Point Extech 445815 และ Humidity Alert

ไฮโกรมิเตอร์+Dew Point Extech 445815 และ Humidity Alert

 • มีปุ่มปรับเทียบ (Calibration) ปรับได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น
 • ความยาวสายโพรบ 457มม.
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 99%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60°C
 • ความแม่นยำ ±4%RH และ ±1°C
 • ตั้งเตือนค่าความชื้นสัมพัทธ์ (%RH Alarm)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Extech 445814 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

Extech 445814 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

 • ตั้งค่าแจ้งเตือนความชื้นสัมพัทธ์ สูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด
 • ฟังชั่น Max/Min และ Reset
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 99%
 • ความแม่นยำ ±4%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 • ความแม่นยำ ±1 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Extech 445715 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

Extech 445715 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

 • มีปุ่มสำหรับปรับเทียบอุณหภูมิ
 • มีปุ่มสำหรับปรับเทียบความชื้นสัมพัทธ์
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 99%
 • ความแม่นยำ ±4%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 • ความแม่นยำ ±1 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

เครื่องวัดอุณหภูมิ Extech TM20

เครื่องวัดอุณหภูมิ Extech TM20

 • ตั้งค่า Alarm Hi-LOW เพื่อแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำได้
 • สายยาว 2.9 เมตร, โพรบหรือหัววัดยาว 20มม.
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 70°C
 • ความแม่นยำ ±1°C และความละเอียด 0.1° °C
 • มีแม่เหล็กด้านหลังตัวเครื่องเพื่อยึดติดกับโลหะ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,000.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดอุณหภูมิ Extech TM25

เครื่องวัดอุณหภูมิ Extech TM25

 • ตั้งค่า Alarm Hi-LOW เพื่อแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำได้
 • สายยาว 1.5 เมตร, โพรบหรือหัววัดยาว 105มม.
 • ตัวเครื่องกันน้ำ IP65
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 200°C
 • ความแม่นยำ ±1°C และความละเอียด 0.1° °C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,200.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

WT-1B เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอาหาร

WT-1B เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอาหาร

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50°C ถึง 300°C
 • ความละเอียด 0.1°C
 • ความแม่นยำ ±1°C
 • โพรบทำจากสแตนเลสใช้วัดอาหารได้
 • แจ้งเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ
 • เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรืออื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿290.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เทอร์โมมิเตอร์อาหาร Extech TM55

เทอร์โมมิเตอร์อาหาร Extech TM55

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 250 องศาเซลเซียส
 • โพรบสแตนเลส 2.4 นิ้ว หรือ 61 มิลลิเมตร (NSF certified)
 • จอแสดงผลแบบ LCD
 • ความแม่นยำ 0.5 องศาเซลเซียส
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติ (เมื่อไม่ได้ใช้งานนาน 1 ชั่วโมง)
 • โพรบพับได้ 180 องศา

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

BENETECH GM1311 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอาหาร

BENETECH GM1311 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอาหาร

 • เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิอาหาร
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 300 องศาเซลเซียส
 • ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 • โพรบสแตนเลสยาว 149.5 มิลลิเมตร
 • ขนาดของจอแสดงผล 44*18 มิลลิเมตร
 • ฟังชั่น Maximum/minimum

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

Tenmars TM-730 ไฮโกรมิเตอร์

Tenmars TM-730 ไฮโกรมิเตอร์

 • วัดความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิ, Wet bulb และอุณหภูมิจุดน้ำค้าง
 • อุณหภูมิอัพเดททุกๆ 500มิลลิวินาที
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • ความแม่นยำ ±1/ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 • ช่วงการวัดวัดความชื้น 1% ถึง 99%RH
 • ความแม่นยำ ±3.5%RH/ความละเอียด 0.1%RH

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿2,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Tenmars TM-188D WBGT Meter (Datalogger)

Tenmars TM-188D WBGT Meter (Datalogger)

 • สามารถวัดค่าอุณหภูมิในอากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์, Wet bulb globe temperature(WBGT),Black globe temperature(TG), Wet bulb(WET) และ Dew point(DEW)
 • ตั้งค่าแจ้งเตือน WBGT ได้
 • บันทึกข้อมูลได้ 12,000 ข้อมูล
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿6,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech RH520A-220 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแสดงผลแบบกราฟ+บันทึกค่าได้

Extech RH520A-220 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแสดงผลแบบกราฟ+บันทึกค่าได้

 • แสดงผลข้อมูลอุณหภูมิ,ความชื้นและเวลาในรูปแบบกราฟ
 • ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ LabVIEW™คำนวณและสร้างกราฟ
 • หน้าจอแบบ LCD ปรับให้แสดงผลแบบแนวตั้งหรือแนวนอนนได้
 • บันทึกข้อมูลได้ 49,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10.0 ถึง 95.0%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -28.0 ถึง 60.0 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

TH802 เทอร์โมมิเตอร์+ความชื้นสัมพัทธ์

TH802 เทอร์โมมิเตอร์+ความชื้นสัมพัทธ์

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50ºC (32 ถึง 120ºF)
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) 20% ถึง 90% RH
 • ยี่ห้อสินค้า Nicety รุ่น TH802
 • With calendar, clock and alarm faction
 • จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 80 x 70 มิลลิเมตร
 • ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy): ±1 ºC / 1. 8 ºF

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿550.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

DT-5 เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

DT-5 เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิภายใน -30°C ถึง 50°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิภายนอก -50°C ถึง 70°C
 • เซ็นเซอร์ 2 จุดวัดอุณหภูมิได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีแม่เหล็กด้านหลังเพื่อยึดติดกับโลหะ
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 99%RH
 • สายเซ็นเซอร์ยาวประมาณ 1 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿590.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Menu

โทร: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Fax: 02-539-3613 | Email:

Ribbon Ribbon-Small