twitter

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน คืออุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณการตกของฝนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบดิจิตอล (Tipping rain gauge) สามารถเทน้ำทิ้งได้อัตโนมัติ ความแม่นยำของเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จะขึ้นอยู่กับปริมาณของฝนต่อจำนวนรอบของการเทน้ำทิ้ง
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบดิจิตอล
มีเซ็นเซอร์วัดน้ำฝนที่เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝน สามารถเทน้ำทิ้งได้อัตโนมัติ และส่งข้อมูลแบบไร้สาย ได้ไกลมากกว่า 100 เมตรจากหน้าจอแสดงผล ซึ่งท่านสามารถอ่านข้อมูลได้จากภายในบ้าน
กระบอกเก็บปริมาณควรติดตั้งอยู่บนแท่นวาง เหนือระดับพื้นผิว และห่างจากสิ่งกีดขวางหรือรบกาวนอื่นๆ เช่นต้นไม้, หลังคาที่ยื่นออกมา เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบดิจิตอลได้รวมเอาคุณสมบัติการเก็บข้อมูล และแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วม
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอนาล็อก
หรือแบบแมนนวล (Manual) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยกระบอกเก็บน้ำฝนซึ่งทำด้วยอะคริลิก หรือแก้ว และมีหน่วยเป็นนิ้ว และเซนติเมตร หรือมิลลิเมตร แสดงชัดเจน อุปกรณ์ควรจะถูกวางเหนือพื้นดิน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ วางอยู่บนเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอนาล็อก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดค่าปริมาณน้ำฝน
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบอนาล็อกจะมีขนาดและความจุแตกต่างกัน เช่นบางรุ่นถูกผลิตเพื่อการตกแต่งพื้นที่ภายนอกอาคาร และบางรุ่นอาจจะมีสเกลบอกปริมาณน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านจากระยะไกล
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน WH0531 ดิจิตอล Wireless Rain Gauge

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน WH0531 ดิจิตอล Wireless Rain Gauge

 • ช่วงการวัดปริมาณน้ำฝน 0 ถึง 999 มิลลิเมตร
 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนส่งสัญญาณได้ไกล 100 เมตร
 • Indoor Temperature Range: -9.9℃ to +80℃
 • Outdoor Temperature Range: -40℃ to +65℃
 • แสดงผลข้อมูลปริมาณน้ำฝนภายใน 1 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง, 1 สัปดาห์, และทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดสภาพอากาศ ST-1030 Weather Station

เครื่องวัดสภาพอากาศ ST-1030 Weather Station

 • ย่านการวัดปริมาณน้ำฝน 0 ถึง 9,999 มิลลิเมตร
 • ย่านการวัดความกดอากาศ 750hpa ถึง 1,100hpa
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบภายในอาคาร 0°C ถึง +50°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบภายนอกอาคาร -40°C ถึง +60°C
 • ความถูกต้องแม่นยำของค่าที่ได้จากวัด ±1.0°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 90%

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿5,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน WH0203 Rain Gauge Thermometer

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน WH0203 Rain Gauge Thermometer

 • วัดปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิแบบ Indoor
 • แสดงผลการวัดน้ำฝนในระยะเวลา 1 ชม., 24 ชม., 1 สัปดาห์ และปริมาณน้ำฝนรวมทั้งหมด
 • ช่างการวัดอุณหภูมิแบบ Indoor -40°C ถึง 60°C
 • ความละเอียด 0.1°C
 • ส่งสัญญาณแบบไร้สายได้ไกล 100 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Oregon Scientific RGR126N เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

Oregon Scientific RGR126N เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

 • ระยะในการส่งข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุด 100 เมตร
 • เทน้ำทิ้งอัตโนมัติ
 • ช่วงการวัดปริมาณน้ำฝนรวมทั้งหมด 0-999.99 นิ้ว
 • ช่วงการวัดปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 9 วันหรือแบบวันต่อวัน 0-99.99 นิ้ว
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิภายในอาคาร -5 ถึง 50°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิภายนอกอาคาร -30 ถึง 60°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ST-1041 Weather Station+Software

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ST-1041 Weather Station+Software

 • พร้อม CD ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ย่านการวัดปริมาณน้ำฝน 0 ถึง 9,999 มิลลิเมตร
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ Outdoor -40°C ถึง +60°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 90%
 • ย่านการวัดความกดอากาศ 750hpa ถึง 1,100hpa
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0 ถึง 50 เมตรต่อวินาที

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿7,700.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Davis 6250 Vantage Vue เครื่องวัดสภาพอากาศ

Davis 6250 Vantage Vue เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 2 mph (3 km/h) ถึง mph (241 km/h)
 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเทน้ำอัตโนมัติและมีความละเอียด 0.1 นิ้ว
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40°C ถึง 65°C
 • ส่งสัญญานได้ไกลสูงสุด 300 เมตร
 • ชุดเซ็นเซอร์มีขนาดเล็ก ติดตั้งในสวนหลังบ้านหรือหลังคาได้
 • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่แบคอัพ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Davis 6152 Vantage Pro2 เครื่องวัดสภาพอากาศ

Davis 6152 Vantage Pro2 เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเทน้ำอัตโนมัติและมีความละเอียด 0.01 นิ้ว
 • รวมเซ็นเซอร์ทุกอย่างไว้ในชุดเดียว
 • พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุดเซ็นเซอร์พร้อมด้วยแบตเตอรี่แบคอัพอายุการใช้งาน 1ถึง 2 ปี
 • ส่งสัญญานได้ไกลสูงสุด 300 เมตร
 • ความถี่ที่ใช้รับส่งข้อมูล 902 ถึง 928 MHz
 • ช่วงในการวัดความเร็วลมสูงสุด 170 mph

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Menu

โทร: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Fax: 02-539-3613 | Email:

Ribbon Ribbon-Small