twitter

เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer

เครื่องวัดความเร็วลม หรือ Anemometer คือเครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วลมและความดันลม เครื่องวัดความเร็วลมเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษารูปแบบของสภาพอากาศ และยังมีความสำคัญกับการทำงานของนักฟิสิกส์ที่ศึกษาวิธีการเคลื่อนไหวของอากาศ นอกจากนี้ Anemometer เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับเครื่องมือวัดสภาพอากาศ, งานด้านอุตุนิยมวิทยา, อากาศพลศาสตร์
ประเภทของเครื่องวัดความเร็วลม
1. แบบหัวลมร้อน (Hot Wire Anemometer) เมื่อลมพัดผ่านขดลวดความร้อน ผลรวมของกำลังไฟฟ้าที่ถูกใช้เพื่อให้ความร้อนแก่ขดลวด ถูกนำมาคำนวณหาความเร็วลม เมื่อลมพัดแรงขึ้น กำลังไฟฟ้าที่ถูกใช้เพื่อให้ความร้อนแก่ขดลวดจะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ อุณหภูมิของขดลวดคงที่
2. แบบถ้วย (Cup Anemometer) เป็นเครื่องวัดความเร็วลมที่พบได้บ่อยที่สุด โดยการนำถ้วยจำนวน 3 หรือ 4 ใบติดกับแขนในแนวนอน โดยแขนในแนวนอนจะติดกับแกนแนวตั้ง เมื่อลมพัดผ่านถ้วยจะทำให้แกนหมุน เมื่อลมพัดแรงจะทำให้แกนหมุนเร็วขึ้น จำนวนรอบของการหมุนของแกนจะถูกนำมาใช้คำนวณหาความเร็วลม
3. แบบกังหันลม (Windmill Anemometer) สามารถวัดได้ทั้งความเร็วลมและทิศทางลม โดยเครื่องมือวัดประเภทนี้จะมีใบพัดวางอยู่ด้านหน้าเมื่อมีลมพัดมาปะทะจะทำให้ใบพัดหมุนความเร็วของใบพัดที่หมุนจะเป็นตัวบ่งบอกความเร็วลม
4. แบบ Sonic Anemometer ใช้หลักการรับและส่งคลื่นอัลตราโซนิกส์ระหว่างเซ็นเซอร์เมื่อมีลมพัดผ่านเซ็นเซอร์ คลื่นอัลตราโซนิกส์จะถูกขัดจังหวะซึ่งการขัดจังหวะนี้จะให้ข้อมูลความเร็วลมที่ถูกต้องและแม่นยำ เครื่องมือประเภทนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทำให้มีความทนทานสูงและสามารถวัดความเร็วลมที่ต่ำมากๆ ได้
5. แบบ Laser Doppler Anemometer
เครื่องวัดความเร็วลมมีหน่วยเป็นฟุตต่อนาที (ft/min), เมตรต่อวินาที(m/s), กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr), ไมล์ต่อชั่วโมง(mph), นอต (knots)และโบฟอร์ต
คิวบิกฟุตต่อนาที (CFM)และคิวบิกเมตรต่อนาที (CMM) คือหน่วยของการวัดปริมาตรอากาศ การวัดโดยทั่วไปจะให้ข้อมูลความเร็วลมอย่างเดียวแต่บางครั้งการทราบปริมาตร ของอากาศที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกัน
การ ประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วลมเริ่มต้นในปี พ.ศ. 1993 Leon Battista Alberti นักประดิษฐ์ชาวอิตาลีได้ประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วลมเครื่องแรกของโลก โดยประกอบขึ้นจากแผ่นจานวางตั้งฉากกับทิศทางลมและเมื่อมีกระแสลมมาปะทะแผ่น จานจะหมุนตามแรงลม หลังจากนั้นเครื่องวัดความเร็วลมประเภทเดียวกันนี้ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ อีกครั้งโดยนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ Robert Hooke ผู้ซึ่งถูกเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วลมเครื่องแรก ของโลก Anemometer เป็นคำศัพท์ที่ได้มาจากภาษากรีก anemos หมายถึง ลม เครื่องวัดความเร็วลมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือวัดความเร็วลมและวัดความกดอากาศ

ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
เครื่องวัดความเร็วลม Tenmars TM-412

เครื่องวัดความเร็วลม Tenmars TM-412

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.4 ถึง 45 เมตรต่อวินาที หรือ 1.5 ถึง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • ช่วงการวัดความเร็วลมแบบ CFM/CMM 0 ถึง 9999
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 • ฟังชั่นคำนวณค่า Air flow
 • ฟังชั่น Max/Min/Avg และ Data hold

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿3,200.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความเร็วลม Tenmars TM-740

เครื่องวัดความเร็วลม Tenmars TM-740

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.4 ถึง 25m/s
 • ค่าความละเอียด 0.1
 • ความแม่นยำ ± 2%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • ฟังชั่น Max/Min/Avg และ data hold
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿1,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความเร็วลม Tenmars TM-403

เครื่องวัดความเร็วลม Tenmars TM-403

 • ใบพัดแบบ 6 แฉกขนาด 30 มม.
 • ช่วงการวัด Air flow 0 ถึง 9999 CMM/CFM
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.4 ถึง 25 m/s
 • ช่วงการวัดความชื้น 20 ถึง 80%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 60C
 • ฟังชั่น Max/Min/Avg และ data hold

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿3,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความเร็วลม Kestrel 3000

เครื่องวัดความเร็วลม Kestrel 3000

 • วัดค่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง, ดัชนีความร้อน, ความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิ, Wind Chill, ความเร็วลม
 • ทดสอบการตกตามมาตรฐาน MIL-STD-810F
 • แสดงเวลา
 • สิทธิบัตรรับรองเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และใบพัด
 • แบตเตอรี่แบบ CR2032 อายุการใช้งานนาน 300 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Tenmars TM-413 เครื่องวัดความเร็วลม

Tenmars TM-413 เครื่องวัดความเร็วลม

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.4 ถึง 45 m/s
 • ช่วงการวัด Air flow 0 ถึง 9999 CMM/CFM
 • ช่วงการวัดความชื้น 20 ถึง 80%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 60C
 • บันทึกข้อมูลได้ 99 ข้อมูล
 • แสดงผลข้อมูลที่บันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿3,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Tenmars TM-4001

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Tenmars TM-4001

 • เป็นเครื่องวัดความเร็วลมแบบหัวลมร้อน (Hot Wire)
 • ช่วงการวัด Air flow 0 ถึง 9999 CMM/CFM
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.1ถึง 25 m/s
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • บันทึกค่าลงหน่วยความจำแบบแมนนวลได้ 99 ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿6,400.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Tenmars TM-4002

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Tenmars TM-4002

 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 80%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.1 ถึง 25 เมตรต่อวินาที
 • ช่วงการวัดค่า Airflow 0 ถึง 9999 CFM/CMM
 • คำนวณค่า Dew point และ Wet bulb
 • ฟังชั่น MAX/MIN และ HOLD

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากไต้หวัน

฿7,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech AN340 เครื่องวัดความเร็วลม CMM CFM แบบ Datalogger

Extech AN340 เครื่องวัดความเร็วลม CMM CFM แบบ Datalogger

 • เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 0.7 นิ้ว หรือ 18 มิลลิเมตร
 • ความยาวโพรบสูงสุด 1 เมตร
 • วัดความเร็วลม, Air Flow, ความชื้น, Dew Point และ Wet Bulb
 • บันทึกข้อมูลแบบแมนนวลได้ 99 ข้อมูล
 • บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ 12,000 ข้อมูล
 • ช่วงการวัดความเร็วลม CFM/CMM 0 ถึง 99999

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM Extech AN100

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM Extech AN100

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.40 ถึง 30.00 m/s
 • ความละเอียด 0.01 m/s
 • ค่าความคลาดเคลื่อน ±3% m/s
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60°C
 • ช่วงการวัด Air Flow 0 ถึง 9999 CMM/CFM
 • แสดงผลค่าอุณหภูมิและความเร็วลมได้พร้อมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿5,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM Extech AN200+IR Thermometer

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM Extech AN200+IR Thermometer

 • มีอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ในตัวเครื่อง
 • ช่วงการวัดอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ -20 ถึง 260°C
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.40 ถึง 30.00 m/s
 • ความถูกต้องของค่าที่ได้จากการวัด ±3% m/s
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิอากาศ -10 ถึง 60°C
 • ช่วงการวัด Air Flow 0 ถึง 9999 CMM/CFM

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿8,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech AN300 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM

Extech AN300 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM

 • วัดค่า Air Flow, ความเร็วลม, อุณหภูมิ
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.2 ถึง 30m/s
 • ความแม่นยำ ±1.5%
 • ช่วงการวัด Air Flow (CFM/CMM) 0 ถึง 99999
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 60°C
 • ความแม่นยำ ± (0.6°C)

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Extech AN310 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM, Psychrometer

Extech AN310 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM, Psychrometer

 • ใบพัดขนาด 10 เซ็นติเมตร
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.2 ถึง 30m/s
 • ช่วงการวัด Air Flow (CFM/CMM) 0 ถึง 99999
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 60°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0.1 ถึง 99.9%RH
 • Wet Bulb -20 ถึง 60°C และ Dew Point -5 ถึง 60°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿11,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech SDL310 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Datalogger

Extech SDL310 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Datalogger

 • ใบพัดแบบพิเศษให้ความแม่นยำสูง
 • บันทึกข้อมูลได้ 20 ล้านข้อมูล โดยใช้ SD Card
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.4 ถึง 25m/s
 • ความแม่นยำ ±2%rdg, ความละเอียด 0.01m/s
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C
 • ควมแม่นยำ ±0.8ºC, ความละเอียด 0.1°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

เครื่องวัดความเร็วลมแบบหัวลมร้อน Extech 407123 Heavy Duty

เครื่องวัดความเร็วลมแบบหัวลมร้อน Extech 407123 Heavy Duty

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.2 ถึง 20m/s
 • ความละเอียด 0.1m/s, ความแม่นยำ±3%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิและ Windchill 0 to 50°C
 • ความละเอียด 0.1°C, ความแม่นยำ ±0.8°C
 • โพรบและสายโพรบยืดได้ยาวสูงสุด 2.1 เมตร
 • หน่วยการวัด m/s, km/h, ft/min, knots, MPH,°C, °F

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿14,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

testo 425 เครื่องวัดความเร็วลมแบบหัวลมร้อนแบบ CFM

testo 425 เครื่องวัดความเร็วลมแบบหัวลมร้อนแบบ CFM

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0 ถึง 4000 fpm
 • ความแม่นยำ ±(6 fpm +5% of rdg.)
 • ความละเอียด 2 fpm
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -4 ถึง +160 °F
 • ความแม่นยำ ±0.9 °F (+32 ถึง +140 °F) ±1.3 °F (Others)
 • ความละเอียด 0.1 °F

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Testo 416 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM

Testo 416 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM

 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.6 to 40m/s
 • ความแม่นยำ ±2m/s+1.5% of mv
 • ความละเอียด 0.1 m/s, wind speed
 • โพรบยาวสูงสุด 890 มิลลิเมตร
 • ขนาดใบพัด 16 มิลลิเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Kestrel 5000 เครื่องวัดสภาพอากาศ

Kestrel 5000 เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point)
 • ดัชนีความร้อน (Heat Index)
 • Station Pressure (Absolute Pressure)
 • อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
 • Wet Bulb Temperature (Psychrometric)
 • ความเร็วลม และ Wind Chill

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Extech 45170 เครื่องวัดความเร็วลม+ไฮโกรมิเตอร์+เครื่องวัดแสง

Extech 45170 เครื่องวัดความเร็วลม+ไฮโกรมิเตอร์+เครื่องวัดแสง

 • เซ็นเซอร์ใบพัดความเสียดทานต่ำให้ความแม่นยำสูง
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.4 ถึง 30m/s; ความแม่นยำ ±3%
 • ช่วงการวัดแสง 0 ถึง 20,000Lux; ความแม่นยำ ±5%
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 95%; ความแม่นยำ ±4%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิอากาศ 0 ถึง 50°C; ความแม่นยำ ±1.2°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Type K) -100°C ถึง 1300°C; ความแม่นยำ ±1°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿6,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech 45170CM เครื่องมือวัดทางสิ่งแวดล้อม (แบบ 5 in 1)

Extech 45170CM เครื่องมือวัดทางสิ่งแวดล้อม (แบบ 5 in 1)

 • ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.4 ถึง 30m/s หรือ 1.4 ถึง 108km/h
 • ช่วงการวัด Air Flow: CFM (CMM) 0.01 ถึง 1,908,400CFM
 • ช่วงการวัดแสง: 0 ถึง 20,000Lux (0 ถึง 1860Fc)
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์: 10 ถึง 95%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0 ถึง 50°C
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Type K): -100°C ถึง 1300°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿7,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ testo 410-1

เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ testo 410-1

 • Flow Velocity range: 0.4 to 20 m/s    
 • Temperature range: -10 to 50 °C
 • Flow Velocity Accuracy: ± (0.2 m/s + 2% of m.v.)    
 • Temperature Accuracy: ± 0.5 °C
 • Flow Velocity Resolution: 0.1 m/s    
 • Temperature Resolution: 0.1 °C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Menu

โทร: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Fax: 02-539-3613 | Email:

Ribbon Ribbon-Small