twitter

เครื่องวัดความชื้น Moisture meter

เครื่องวัดความชื้น (Moisture meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำในวัตถุ ค่าของเครื่องวัดความชื้นจะถูกเปรียบเทียบกับไม้ ค่าของความชื้นไม้จะอยู่ในช่วง 5 ถึง 40% เมื่อเรานำเครื่องวัดความชื้นไปวัดหรือทดสอบกับวัสดุอื่นๆ เช่นคอนกรีต ค่าของความชื้นจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 100% โดยค่า 0 คือวัสดุที่แห้งปราศจากความชื้น และค่า 100% คือวัสดุที่เปียกน้ำ เครื่องวัดความชื้นบางประเภทอาจจะแสดงสัญสักษณ์สีเขียว (แห้ง), เหลือง (ความชื้นปานกลาง), และแดง (ความชื้นสูง) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทราบค่าที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่ได้จะเป็นตัวกำหนดว่าวัตถุนั้นพร้อมที่จะใช้งานได้หรือไม่และเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝัน เช่นวัสดุมีความแห้งหรือเปืยกจนเกินไป วัตถุประเภท ไม้, กระดาษ มีความอ่อนไหวต่อความ ชื้นค่อนข้างมากลักษณะทางกายภาพของวัตถุทั้งสองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความชื้น
ประเภทของเครื่องมือวัดความชื้น
1. เครื่องวัดความชื้นแบบเข็ม

ใช้วิธีวัดค่าความชื้น (%MC) ที่ปลายของเข็ม ซึ่งเครื่องมือวัดประเภทนี้จะมีเข็ม 2 เข็มเจาะลงไปในพื้นผิวของวัตถุ การอ่านค่าความชื้น  (%MC) จะได้จาก การวัดความต้านทานไฟฟ้าระหว่าปลายเข็มทั้งสอง วิธีการวัดโดยใช้เข็มเจาะอาจจะทำให้พื้นผิวของวัสดุที่ต้องการวัดเสียหายได้
2. เครื่องวัดความชื้นแบบไร้เข็ม

เครื่องมือวัดประเภทนี้จะไม่ทำลายพื้นผิวของวัตถุ เช่นไม้ คอนกรีต ยิปซั่ม ซึ่งค่าความชื้น (%MC) ที่ได้จะเหมือนกับแบบเข็ม โดยช่วงการวัดความชื้นไม้คือ  5 ถึง 30%MC และช่วงการวัดวัตถุอื่นๆ คือ 0 ถึง 100%MC
3. เครื่องวัดความชื้นแบบเข็มและไร้เข็ม (2 IN 1)

เป็นเครื่องมือวัดความชื้นที่รวมเอาแบบเข็มและแบบไร้เข็มไว้ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
ปิดบทความนี้
ปิดบทความนี้
แสดงบทความ
Extech MO230 เครื่องวัดความชื้น

Extech MO230 เครื่องวัดความชื้น

 • ช่วงการวัดความชื้นไม้ 0 ถึง 75%
 • ช่วงการวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง 0.1 ถึง 24%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70°C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
 • โพรบยาว 0.3 นิ้วหรือ 8 มิลลิเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿4,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

BENETECH GM640 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์

BENETECH GM640 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์

 • วัดความชื้นเมล็ดพันธุ์และอุณหภูมิได้พร้อมกัน
 • เลือกประเภทของเมล็ดพันธุ์ได้ 8 ประเภท
 • ช่วงการวัดความชื้น 5% ถึง 30%
 • ความแม่นยำ ±1%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 • ความแม่นยำ ± 2.5 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

BENETECH GM620 เครื่องวัดความชื้นไม้+ไฮโกรมิเตอร์

BENETECH GM620 เครื่องวัดความชื้นไม้+ไฮโกรมิเตอร์

 • แสดงผลค่าความชื้นไม้, ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ
 • ฟังชั่นหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า (Hold)
 • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
 • ตัวเครื่องทนทาน น้ำหนักเบา
 • ช่วงการวัดความชื้นไม้ 2 ถึง 40%/50%/60%/70%
 • ความละเอียด 0.5%
 • Moisture Response Speed:

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿2,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความชื้นแบบเข็มและไร้เข็ม Extech MO55

เครื่องวัดความชื้นแบบเข็มและไร้เข็ม Extech MO55

 • ช่วงการวัดความชื้นแบบเข็ม 1.5 ถึง 50%
 • ช่วงการวัดความชื้นแบบไร้เข็ม 0 ถึง 99%
 • ความละเอียด 0.1%
 • วัดความชื้นในไม้และวัสดุก่อสร้าง
 • วัดความชื้นแบบไร้เข็ม (Scan Mode) ได้ลึก 25 มิลลิเมตร
 • แจ้งระดับแบตเตอรี่ และ Measurement verification test

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

BENETECH GM630 เครื่องวัดความชื้นไม้แบบไม่ทำลายพื้นผิว

BENETECH GM630 เครื่องวัดความชื้นไม้แบบไม่ทำลายพื้นผิว

 • วัดความชื้นไม้ได้ลึกสูงสุด 5 เซ็นติเมตร
 • ตัวเครื่องไร้เข็ม วัดความชื้นได้โดยไม่ต้องเจาะ
 • แจ้งเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ
 • จอแสดงผลแบบ LCD
 • Wood density selection
 • ช่วงการวัดความชื้น 0.5 ถึง 79.5%

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความชื้นไม้ กระดาษ เมล็ดธัญพืช MC-7806

เครื่องวัดความชื้นไม้ กระดาษ เมล็ดธัญพืช MC-7806

 • ยี่ห้อ LANDTEK รุ่น MC-7806
 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 50%MC
 • ช่วงวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 • ค่าความละเอียด 0.1
 • เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิได้ทั้ง องศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮต์

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿3,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

ST8040 เครื่องวัดความชื้น

ST8040 เครื่องวัดความชื้น

 • สามารถวัดความชื้นไม้+วัสดุก่อสร้าง+อุณหภูมิ
 • วัดความชื้นวัสดุก่อสร้างได้ 7 ประเภทและความชื้นไม้ได้ 2 ประเภท
 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 54.8%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10-50 ℃ ,14-122 ℉
 • แสดงสัญลักษณ์ของวัตถุที่ต้องการวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความชื้นข้าว เมล็ดพันธุ์พีช MC-7825G

เครื่องวัดความชื้นข้าว เมล็ดพันธุ์พีช MC-7825G

 • ยี่ห้อ LANDTEK รุ่น MC-7825G

 • ช่วงการวัดความชื้น 5 ถึง 34%
 • resolution: 0.1
 • Display: LCD display
 • Accuracy: ±(0.5%n+0.1)
 • PC interface: RS232C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿4,700.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความชื้นไม้ คอนกรีต อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ testo 606-2

เครื่องวัดความชื้นไม้ คอนกรีต อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ testo 606-2

 • ช่วงการวัดความชื้นในวัสดุ 0 ถึง 54.8%
 • ความแม่นยำ ±1% (conductivity)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50 °C
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %rh
 • ฟังชั่น HOLD และ Self Test

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

เครื่องวัดความชื้นไม้และคอนกรีต testo 606-1

เครื่องวัดความชื้นไม้และคอนกรีต testo 606-1

 • ช่วงการวัด 0 ถึง 54.8%
 • ความแม่นยำ ±1% (conductivity)
 • ความละเอียด 0.1
 • ฟังชั่น HOLD และ Self Test
 • วัดวัสดุได้หลายประเภท

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากเยอรมัน

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช MC-7828G

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช MC-7828G

 • ยี่ห้อ LANDTEK รุ่น MC-7828G
 • ช่วงการวัดสูงถึง 50%MC
 • วัดความชื้นของเมล็ดธัญพืชได้มากกว่า 36 สายพันธุ์
 • การวัดความชื้นโดยใช้กระบอกให้ค่าความแม่นยำสูง
 • แสดงค่าการวัดความชื้นแบบตัวเลขดิจิตอลและ LED code
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB data output

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿8,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

MC-7812 เครื่องวัดความชื้นแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

MC-7812 เครื่องวัดความชื้นแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

 • ยี่ห้อ LANDTEK รุ่น MC-7812
 • ใช้หลักการวัดความชื้นแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
 • วัดความชื้นได้ลึกสูงสุด 50 มิลลิเมตร
 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 80%MC
 • ความละเอียด 0.1%MC
 • ความแม่นยำ ±1

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿3,900.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความชื้น VA8040

เครื่องวัดความชื้น VA8040

 • ยี่ห้อ V&A วัดวัสดุได้ 7 ประเภท
 • ตรงตามมาตรฐาน CE: 2004/108/EC
 • ช่วงการวัดความชื้น 0.0% ถึง 95.7%
 • ความแม่นยำในการวัดความชื้น ±%2
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿3,500.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความชื้นไม้ คอนกรีต รุ่น MC-7825PS พร้อมด้วยโพรบยาว

เครื่องวัดความชื้นไม้ คอนกรีต รุ่น MC-7825PS พร้อมด้วยโพรบยาว

 • วัดความชื้นไม้ได้ 2 แบบคือใช้โพรบและแบบสแกน (ไม่ใช้โพรบ)
 • ยี่ห้อ LANDTEK รุ่น MC-7825PS-LP
 • เครื่องวัดความชื้น ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE 
 • วัดระดับความชื้นของ ไม้ และ คอนกรีต
 • ช่วงในการวัด 0-80%
 • ค่าความถูกต้องในการการวัด: ±0.5%n or ±0.5%

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿6,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

เครื่องวัดความชื้น คอนกรีต ไม้ รุ่น MC-7825PS

เครื่องวัดความชื้น คอนกรีต ไม้ รุ่น MC-7825PS

 • วัดได้ 2 แบบคือใช้โพรบและแบบสแกน (ไม่ใช้โพรบ)
 • ยี่ห้อ LANDTEK รุ่น MC-7825PS
 • วัดระดับความชื้นของ ไม้ และ คอนกรีต
 • วัดไม้ได้มากกว่า 150 สายพันธุ์
 • ช่วงในการวัด 0-80%
 • ค่าความถูกต้องในการการวัด: ±0.5%n or ±0.5%

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿5,300.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech MO25 เครื่องวัดความชื้น

Extech MO25 เครื่องวัดความชื้น

 • LED สีแดงและเขียวแสดงความชื้น 10 ระดับ
 • LED สีแดงแสดงความชื้น 5%, 7%, 9%, 11%, 12%
 • LED สีเขียวแสดงความชื้น 14%, 16%, 20%, 30%, 40%
 • เหมาะสำหรับวัดความชื้น wall board, sheet rock, cardboard, plaster, concrete, mortar, paper, fabric, หรืออื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿1,700.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech MO300 เครื่องวัดความชื้น+ไฮโกรมิเตอร์

Extech MO300 เครื่องวัดความชื้น+ไฮโกรมิเตอร์

 • วัดความชื้นแบบไร้เข็มและแบบเข็มเจาะ
 • วัดความชื้นแบบไร้เข็มได้ลึกสูงสุด 0.75 นิ้ว
 • มีอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์
 • ฟังชั่น Min/Max, Data Hold, และ Auto power off
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Bluetooth
 • ทำงานร่วมกับ Android App เพื่อแสดงผลข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

Extech 407777 เครื่องวัดความชื้นไม้แบบ Heavy Duty

Extech 407777 เครื่องวัดความชื้นไม้แบบ Heavy Duty

 • ช่วงการวัด 9% ถึง 30%
 • ความแม่นยำ ±(4%+5d @9-24%)
 • ความละเอียด 0.1%
 • Sampling time 0.8 second
 • Manual Temperature Compensation: 0 to 50°C

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

ขอใบเสนอราคาขอใบเสนอราคา

Free shipping

BENETECH GM610 เครื่องวัดความชื้นไม้+ไฮโกรมิเตอร์

BENETECH GM610 เครื่องวัดความชื้นไม้+ไฮโกรมิเตอร์

 • ตรงตามมาตรฐาน CE
 • วัดค่าความชื้นไม้, อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
 • เลือกสายพันธุ์ไม้ที่ต้องการวัดได้
 • ช่วงการวัดความชื้นไม้ 2 ถึง 40%/50%/60%/70%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 20%RH ถึง 90%RH

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากจีน

฿1,200.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Extech MO257 เครื่องวัดความชื้นแบบไร้เข็ม

Extech MO257 เครื่องวัดความชื้นแบบไร้เข็ม

 • วัดความชื้นแบบไร้สายได้ลึก 20 มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร
 • ช่วงการวัดความชื้น 0.0 ถึง 100.0
 • ความละเอียด 0.1
 • ฟังชั่นหยุดหน้าจออัตโนมัติ
 • ฟังชั่นการสอบเทียบอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง
 • ระดับการแจ้งเตือนสามารถปรับได้ 2 ระดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม ..

สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

฿7,700.00

ขอใบเสนอราคาFree shipping

Menu

โทร: 02-539-3611 | มือถือ: 08-8693-5558 | Fax: 02-539-3613 | Email:

Ribbon Ribbon-Small